Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wojewódzka konferencja "Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny w zasobach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej"

Termin: środa, 20 kwietnia 2016, godz. 10:00 - 14:00
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, ul. Narutowicza 4

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i partnerzy projektu LBW zaprosiły  nauczycieli: biblioteki szkolnej, przedmiotów humanistycznych i zainteresowanych na konferencję "Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny w zasobach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej".

Agenda (10:00 - 14:00):
 • Otwarcie konferencji
   
 • Lubelska Biblioteka Wirtualna - nowa sieć biblioteczna regionu lubelskiego - Ewa Hadrian (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)
 • Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny i Kresów Wschodnich w Bibliotece Cyfrowej KUL - Barbara Zezula (Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II)
 • Biblioteka Cyfrowa KUL - młodsza siostra Biblioteki Uniwersyteckiej KUL - Małgorzata Augustyniuk (Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • Przerwa
 • Nauka - kultura - społeczeństwo. Zasoby cyfrowe Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lubelskiej Bibliotece Wirtualnej - Bogusław Kasperek (Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Zasoby Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - slalom pomiędzy potrzebami użytkowników a zapisami prawa autorskiego - dr Anastazja Śniechowska-Karpińska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
 • Digitalizacja księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich - Danuta Kawałko (Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego)
 • Cyfrowe opowieści o Lublinie i Lubelszczyźnie - Joanna Zętar, Łukasz Kowalski (Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN)
Organizatorzy:
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz partnerzy projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna":
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
 • Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN' .