Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wizyta studyjna Yad Vashem w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

W dniach 25 sierpnia - 3 września 2008 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" we współpracy z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie zorganizował wizytę studyjną w Lublinie i na Lubelszczyźnie 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem oraz innych instytucji izraelskich zajmujących się tą tematyką.

W dniach 25 sierpnia - 3 września 2008 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" we współpracy z Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie zorganizował wizytę studyjną w Lublinie i na Lubelszczyźnie 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem oraz innych instytucji izraelskich zajmujących się tą tematyką. Głównym celem wizyty było przygotowanie i tworzenie płaszczyzny dla "nowej wizji" wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski oraz wymiany młodzieżowej między uczniami obu krajów. Konsekwencją tej wizyty będzie powstanie wspólnego programu zawierającego elementy poznawania Holokaustu jak również historii współżycia Polaków i Żydów w Polsce. W ramach pobytu w Polsce grupa zapoznała się między innymi z wielokulturową historią miasta Lublina oraz wybranych miast i miasteczek Lubelszczyzny (Piaski, Izbica, Chełm), poznała działania instytucji działających na rzecz badania oraz popularyzacji wiedzy o polsko-żydowskiej historii Lublina i Lubelszczyzny (Muzeum na Majdanku, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"), zwiedziła Miejsca Pamięci związane z Zagładą na terenie Lublina (Majdan Tatarski, Majdanek) i Lubelszczyzny (Bełżec), spotkała się z osobami działającymi na rzecz ocalania polsko-żydowskiego dziedzictwa regionu.

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe