Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wizyta studyjna pracowników Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” w Instytucie Yad Vashem

Grupa pracowników Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz nauczyczyciele z Lublina we wrześniu 2009 r. zostali zaproszeni na specjalny program szkoleniowy realizowany w ramach seminarium dla edukatorów z Polski organizowanego przez Międzynarodową Szkołę Nauczania o Holokauście (The International School for Holocaust Studies, ISHS) przy Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

 

W ramach szkolenia uczestnicy i uczestniczki brali udział w sesjach wykładowych dotyczących judaizmu, tradycji Żydów aszkenazyjskich na ziemiach polskich i Europy Wschodniej, przedwojennego dziedzictwa historycznego oraz Zagłady. Wiele zajęć było poświęconych metodom pracy Instytutu w obszarze edukacji, młodzieżowych spotkań polsko-izraelskich, wyjazdów studyjnych młodzieży izraelskiej do Polski, szkoleń przewodników izraelskich przygotowujących do oprowadzania po Polsce.

W ramach seminarium odbywały się także zajęcia praktyczne w formie warsztatowej, ukazujące główne założenia edukacji o Zagładzie dostosowanej do wieku uczniów oraz w formie spotkań z przedstawicielami poszczególnych działów ISHS. Ważnym momentem były spotkania ze świadkami historii, Ocalonymi z Zagłady.

Istotnym elementem szkolenia było oprowadzanie po wystawie stałej wraz z przedstawieniem koncepcji rozwoju całego kampusu Instytutu Yad Vashem, zmian koncepcji upamiętnień oraz wizyta na wystawie poświęconej najmłodszym ofiarom Zagłady - dzieciom.

Uczestnicy i uczestniczki mieli możliwość wyjazdu na wizyty studyjne w północej i południowej części Izraela, w tym miejsc związanych z tradycją chrześcijańską. Założenia dotyczące powstania państwa Izraela oraz współczesne życie przedstawiono w stolicy kraju, Tel Awiwie. O religijnych tradycjach związanych z judaizmem usłuszeli podczas specerów po Jerozolimie.

 

 

Kategorie

Słowa kluczowe