Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wizyta studyjna dr Anny Novikov z Instytutu Yad Vashem w Ośrodku “Brama Grodzka - Teatr NN”

W dniach 9-10 lipca 2018 r. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" odwiedziła dr Anna Novikov z Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście przy Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

 

Celem wizyty było zapoznanie dr Novikov z działalnością Ośrodka, realizowanymi upamiętnieniami oraz podtrzymanie współpracy w zakresie organizacji spotkań polsko-izraelskich, odbywających się w ramach programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów", realizowanego przez ORE i Instytut Yad Vashem na mocy porozumienia polskiego i izraelskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dr Anna Novikov reprezentowała Dział Europy Środkowej Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście. W swoim wystąpieniu zaprezentowała nowe założenia pracy Instytutu Yad Vashem w obrębie szeroko rozumianej edukacji oraz poprowadziła zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem pracy z filmem pt. "Pozostaliśmy ludźmi - Historia Fani Brancowskiej". Elementem wizyty studynej było również przejście szlakiem "Pamięć Zagłady" oraz zwiedzanie trwałego upamiętnienia na tzw. Umschlagplatzu, gdzie znajduje się instalacja artystyczna "Nie/Pamięć Miejsca".

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe