Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wizyta studyjna Aleksa Dancyga na Lubelszczyźnie i seminarium Follow-up

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie i Koordynator Regionalny w projekcie „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie zaprasza w dniach 20–26 września 2018 r. do udziału w wydarzeniach otwartych organizowanych w ramach wizyty studyjnej Aleksa Dancyga w woj. lubelskim oraz w seminarium Follow-up.

WIZYTA STUDYJNA

Program wizyty studyjnej obejmuje aktywności kierowane do szerokiej grupy nauczycielek i nauczycieli, edukatorów i edukatorek z Lubelszczyzny (i Mazowasza) oraz chętnych z innych województw zainteresowanych tematem edukacji o historii i kulturze Żydów oraz o Zagładzie. W ramach organizowanych spotkań otwartych Alex Dancyg, edukator Instytutu Yad Vashem, poprowadzi warsztaty metodyczne dotyczące przebiegu i znaczenia akcji „Reinhardt” w dystrykcie lubelskim oraz zaprezentowany zostanie projekt Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" Akcja „Reinhardt” – w kręgu Zagłady.

W programie przewidziano także wizyty w szkołach w województwie lubelskim i mazowieckim, poczas których odbędą się warsztaty edukacyjne dla młodzieży połączone ze spotkaniem z Aleksem Dancygiem.

 

Scenariusz warsztatu Nie ma fotografii z ośrodków zagłady
 

SEMINARIUM FOLLOW-UP

Elementem programu jest seminarium Follow-up, które kierowane jest do uczestniczek i uczestników szkolenia w Instytucie Yad Vashem z województw lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego (z marca 2018 r.), a także osób, które w latach poprzednich brały udział w szkoleniu w Instytucie Yad Vashem. Celem seminarium jest stworzenie sieci współpracy i udzielenie nauczycielom wsparcia w podejmowanych przez nich aktywnościach związanych z edukacją w powyższej tematyce oraz organizowanych spotkaniach młodzieży polskiej i izraelskiej w lubelskich szkołach.


W wydarzeniach weźmie udział koordynatorka programu Ośrodka Rozwoju Edukacji „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" Anna Różańska w celu zebrania doświadczenia istotnego dla podsumowania dotychczasowych działań i roli szkoleń Follow-up organizowanych w Polsce oraz wytyczenia dalszych celów szkoleniowych, uwzględniających oczekiwania nauczycieli.

 

PROGRAM

Program wizyty stydyjnej i seminarium Follow-up

 

SPOTKANIA OTWARTE

Spotkania otwarte odbywające się na Lubelszczyźnie i Mazowszu: 

  • Lublin

20.09.2018 (czwartek)

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN", sala czarna, ul. Grodzka 21

16.30–18.00 – spotkanie dla uczestnikczek i uczestników seminariów w Instytucie Yad Vashem

18.00–19.30 – spotkanie otwarte:

prezentacja programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów", Anna Różańska

warsztat metodyczny Nie ma fotografii z ośrodków Zagłady… dotyczący akcji „Reinhardt", Alex Dancyg

prezentacja projektu Akcja „Reinhardt” – w kręgu Zagłady, Joanna Zętar, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN"

  • Radzyń Podlaski

21.09.2018 (piątek)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

15.30–16.30 – spotkanie otwarte dla nauczycieli, edukatorów i osób zainteresowanych edukacją o historii i kulturze Żydów i o Zagładzie.

  • Świdnik

24.09.2018 (poniedziałek)

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego

15.00–16.30 – spotkanie otwarte dla nauczycieli, edukatorów i osób zainteresowanych edukacją o historii i kulturze Żydów i o Zagładzie.

  • Warszawa: 25.09.2018 (wtorek), godz. 16.00–18.00. Liceum Francuskie im. René Gościnnego,  ul. Walecznych 4/6 (sala video) – szczegółowy program
  • Łochów lub Wyszków: 26.09.2018 (środa), godz. 16.00–17.30.

 

 

  

 

 
PORTALE O WYDARZENIU:
 
Lubelszczyzna: Wizyta studyjna Aleksa Dancyga i semiarium Follow-up
 
Wizyta studyjna Aleksa Dancyga na Lubelszczyźnie i seminarium Follow-up
 
Wizyty studyjne 2018