Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wizyta Julii Hartwig w Lublinie (6–8.10.2011)

Julia Hartwig i Tomasz Pietrasiewicz podczas przejazdu trolejbusem Ziutek po Lublinie
Julia Hartwig i Tomasz Pietrasiewicz podczas przejazdu trolejbusem Ziutek po Lublinie, fot. Marcin Fedorowicz

Z okazji obchodów 90. urodzin Julii Hartwig, a także 90-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej do Lublina przybyła Julia Hartwig – pisarka, eseistka, tłumaczka, Honorowa Obywatelka Miasta Lublina. Z tej okazji Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z III LO przygotował szereg wydarzeń.

Plan pobytu poetki w Lublinie w dniach 6–8 października 2011 roku obejmował m.in.:

  • 6 października 2011 roku, godz. 17:00 – spotkanie ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach projektu „Miłosz w Lublinie”. Miejsce: Izba Drukarstwa TNN;
  • 7 października 2011 roku, godz. 16:00 – otwarte spotkanie z Julią Hartwig, prowadzone przez Grażynę Lutosławską i Józefa Szopińskiego (Radio Lublin). Miejsce: III LO im. Unii Lubelskiej, plac Wolności 4;
  • 8 październka 2011 roku, od godziny 11:00 – udział w uroczystościach z okazji 90-lecia III LO im. Unii Lubelskiej, plac Wolności 4.

Podczas spotkania w III Liceum Ogólnokształcącym, w dniu 7 października 2011 roku odbyła się prezentacja nowego numeru „Scriptores” poświęconego poetce oraz tomiku Powroty wraz z okolicznościowymi drukami. Ponadto została wręczona Julii Hartwig Księga Życzeń przygotowana z okazji urodzin, w której znajdują się okolicznościowe wpisy mieszkańców Lublina.

Przygotowania do przyjazdu Julii Hartwig trwały przez cały wrzesień, każdy z mieszkańców miasta mógł włączyć się w organizację tego wydarzenia poprzez:

  • złożenie wpisu w Księdze Życzeń – była to wyjątkowa okazja do przekazania jej słów podziękowania za jej poezję, za literaturę, za reprezentowanie naszego miasta w świecie. W  składaniu życzeń brały udział szkoły, instytucje, środowiska lubelskie;
  • zorganizowanie Mieszkania Poezji związanego z życiem i twórczością Julii Hartwig. Mieszkanie Poezji daje każdemu zainteresowanemu poezją możliwość zorganizowania u siebie spotkania poświęconego poezji. Można takie mieszkanie zrobić na różne sposoby, formuła spotkania jest otwarta i w głównej mierze zależy od otwartości i fantazji organizatora. Mieszkania były organizowane w ciagu tygodnia poprzedzającego przyjazd poetki (1–6 października).

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji pobytu Julii Hartwig w Lublinie:

  • III Liceum Ogólnokształcącemu im. Unii Lubelskiej;
  • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Lublinie za wynajęcie trolejbusu Ziutek;
  • Hotelowi „Vanilla” za pomoc w organizacji spotkań dziennikarzy z Julią Hartwig;
  • Wydawnictwu a5 za pomoc w organizacji spotkań autorskich.

 

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Julia Hartwig w Lublinie

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe