Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wizyta Julii Hartwig w Lublinie (6–8.10.2011)

Z okazji obchodów 90. urodzin Julii Hartwig, a także 90-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej do Lublina przybyła Julia Hartwig – pisarka, eseistka, tłumaczka, Honorowa Obywatelka Miasta Lublina. Z tej okazji Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z III LO przygotował szereg wydarzeń.
Plan pobytu poetki w Lublinie w dniach 6–8 października 2011 roku obejmował m.in.:
 • 6 października 2011 roku, godz. 17:00 spotkanie ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ramach projektu „Miłosz w Lublinie”. Miejsce: Izba Drukarstwa TNN;
 •  

 • 7 października 2011 roku, godz. 16:00 – otwarte spotkanie z Julią Hartwig, prowadzone przez Grażynę Lutosławską i Józefa Szopińskiego (Radio Lublin). Miejsce: III LO im. Unii Lubelskiej, plac Wolności 4;
 •  

 • 8 październka 2011 roku, od godziny 11:00 – udział w uroczystościach z okazji 90-lecia III LO im. Unii Lubelskiej, plac Wolności 4.
Podczas spotkania w III Liceum Ogólnokształcącym, w dniu 7 października 2011 roku odbyła się prezentacja nowego numeru „Scriptores” poświęconego poetce oraz tomiku Powroty wraz z okolicznościowymi drukami. Ponadto została wręczona Julii Hartwig Księga Życzeń przygotowana z okazji urodzin, w której znajdują się okolicznościowe wpisy mieszkańców Lublina.


Przygotowania do przyjazdu Julii Hartwig trwały przez cały wrzesień, każdy z mieszkańców miasta mógł włączyć się w organizację tego wydarzenia poprzez:
 • złożenie wpisu w Księdze Życzeń – była to wyjątkowa okazja do przekazania jej słów podziękowania za jej poezję, za literaturę, za reprezentowanie naszego miasta w świecie. W  składaniu życzeń brały udział szkoły, instytucje, środowiska lubelskie;
 • zorganizowanie Mieszkania Poezji związanego z życiem i twórczością Julii Hartwig – Mieszkanie Poezji daje każdemu zainteresowanemu poezją możliwość zorganizowania u siebie spotkania poświęconego poezji. Można takie mieszkanie zrobić na różne sposoby, formuła spotkania jest otwarta i w głównej mierze zależy od otwartości i fantazji organizatora. Mieszkania były organizowane w ciagu tygodnia poprzedzającego przyjazd poetki (1–6 października).
 •  

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji pobytu Julii Hartwig w Lublinie:

 • III Liceum Ogólnokształcącemu im. Unii Lubelskiej;
 • Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Lublinie za wynajęcie trolejbusu Ziutek;
 • Hotelowi „Vanilla” za pomoc w organizacji spotkań dziennikarzy z Julią Hartwig;
 • Wydawnictwu a5 za pomoc w organizacji spotkań autorskich.

   

   


   
  Julia Hartwig urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Poetka uczyła się w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej w Lublinie, w którym zdała maturę w 1939 roku. W 1936 roku, w szkolnym piśmie „W Słońce” opublikowała swój pierwszy wiersz. Podczas okupacji przeniosła się do Warszawy, gdzie w latach 1940–1944 studiowała polonistykę na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Była też kurierką AK. Zaraz po wojnie kontynuowała studia na KUL, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim, przeniesionym po wojnie do Krakowa.
  Od 1980 roku wydała w różnych wydawnictwach kilkadziesiąt książek, głównie tomików poezji, ale także dzienników, esejów, szkiców, felietonów. Jest także znaną tłumaczką z języka francuskiego i angielskiego.

  W roku 2009 rodzinne miasto nadało Julii Hartwig tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublina oraz przyznało nagrodę „Kamień”, której wręczenie jest nieodłączną częścią festiwalu „Miasto Poezji”. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” specjalnie na tę okazję przygotował tomik lubelskich wierszy Julii Hartwig w wyborze samej autorki, zatytułowany Powroty.

  Więcej o Julii Hartwig w Leksykonie „Lublin Pamięć Miejsca”: www.juliahartwig.teatrnn.pl

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe