Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Wierszem o wierszu" - czytanie poezji

w ramach sesji "Lubelskie Czytanie Poetów" - Miasto Poezji. Lubelski Festiwal Literacki

Jak czytają poeci? Dlaczego czytają? Dlaczego czytają wiersze innych poetów? Jakich poetów czytają? Jak czytają poezję? Jak oswajają cudze wiersze? Dlaczego przekładają obcy wiersz na swój język? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć zaproszeni goście - Marcin Baran, Wojciech Bonowicz, Jacek Gutorow, Ryszard Krynicki, Tomasz Różycki i Piotr Śliwiński. Całość festiwalu poprowadził dr Paweł Próchniak (KUL).
 

Marcin Baran poeta, eseista, dziennikarz. W latach 80. i 90. związany z pismem bruLion. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych poetów średniego pokolenia. Debiutował w 1990 r. tomem Pomieszanie. Opublikował wiele tomików wierszy.
 

Wojciech Bonowicz poeta, publicysta, dziennikarz. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1989 otrzymał wyróżnienie w Konkursie na Brulion Poetycki, w 1995 za tom "Wybór większości" nagrodę główną w konkursach poetyckich „Nowego Nurtu” oraz im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W roku 2001 nominowany po raz pierwszy do Nagrody Literackiej NIKE za biografię Tischner. Wydany w 2006 roku tom Pełne morze znalazł się w wśród 5 książek nominowanych w kategorii poezja do Nagrody Literackiej Gdynia 2007 oraz w dwudziestce książek nominowanych do Nagrody Literackiej NIKE 2007.
 

Jacek Gutorow poeta, eseista, tłumacz (m.in. W.Stevensa, J.Ashbery’ego, S.Armitage’a). Pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego. Laureat Nagrody im. Ludwika Frydego (2003). Wydał cztery tomy wierszy i dwa zbiory esejów.

Tomasz Różycki poeta, tłumacz, romanista. Laureat Nagrody Kościelskich, którą otrzymał za poemat "Dwanaście stacji" (2004). Publikował w licznych czasopismach w Polsce i za granicą. Jego wiersze tłumaczone były na wiele języków europejskich. Wydany w 2006 roku tom "Kolonie" znalazł się w wśród 5 książek nominowanych w kategorii poezja do Nagrody Literackiej Gdynia 2007 oraz w siódemce książek nominowanych do Nagrody Literackiej NIKE 2007.
 

Piotr Śliwiński polski krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktoryzował się w 1995 (rozprawa Popularne powieści T. Dołęgi-Mostowicza jako próba krytyki kultury), habilitował w 2002 (Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej). Autor wielu artykułów i książek krytycznoliterackich (m.in. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej), współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976-1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim) i Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską). Mieszka w Poznaniu.
 

Ryszard Krynicki poeta, tłumacz, wydawca, jeden z najważniejszych twórców współczesnej polskiej poezji. Poeta zaliczany do tzw. Pokolenia 68 (bądź Nowej Fali), czyli twórców debiutujących w drugiej połowie lat 60., dla których pokoleniowym przeżyciem stały się polityczne wydarzenia Marca "68 oraz Grudnia "70. We wczesnych latach 70. pracował w redakcji dwutygodnika "Student", pisma wokół którego w dużej mierze formowała się generacja Nowej Fali. W roku 1975 został sygnatariuszem "Memoriału 59", protestującego przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji PRL, w wyniku czego w latach 1976-80 objęty był oficjalnym zakazem druku. Członek opozycji, związany z działalnością podziemną. W 1976 roku otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W 1988 założył Wydawnictwo a5, publikujące przede wszystkim współczesną polską poezję, w tym także Wisławy Szymborskiej. Autor przekładów z języka niemieckiego - m.in. Brechta, Gotfrieda Benna, Paula Celana, Reinera Kunze. Większość życia spędził w Poznaniu, obecnie mieszka w Krakowie.

W Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" swoje wiersze czytali wszyscy zaproszeni poeci.

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe