Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

wiersze w sieci | warsztaty

 
jak stworzyć dla poezji odpowiednią przestrzeń w świecie nowych mediów? 
jak sprawić, by wiersz zaistniał w sieci? 
czy wiersz można zremiksować? 
na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas warsztatów "wiersze w sieci". warsztaty poświęcone będą zasobom internetowym związanym z poezją oraz sposobom ich wykorzystania w działaniach edukacyjnych i popularyzatorskich. jako dobry przykład i punkt wyjścia posłuży witryna stronypoezji.pl
 
 
|| warsztaty przeprowadzi Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, redaktorka witryny stronypoezji.pl
 
 
|| uczestnicy proszeni są o przyniesienie ze sobą laptopów
 
 
|| omawiane zagadnienia
prawo autorskie, wolne licencje - co to jest i do czego służy? 
ponowny użytek - czy i w jaki sposób z zasobu witryny można tworzyć remiks? 
miejsca i sposoby prezentacji poezji w nowych mediach
narzędzie ThinkLink - do przygotowania i prezentacji multimedialnych remiksów
 
|| studium przypadku
zasoby witryny stronypoezji.pl w działaniach edukacyjnych i popularyzatorskich: od pomysłu do realizacji
wykorzystanie zasobów witryny stronypoezji.pl przy uwzględnieniu aspektu prawa autorskiego i wolnych licencji
 
 
|| kiedy
19 maja / piątek: 15.00 - 19.00
20 maja / sobota: 10.00 – 14.00
 
 
|| miejsce
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
ul. Podchorążych 2
s. 550
 
|| wstęp wolny
 
|| organizatorzy
Brama Grodzka (Grodzka Gate)
Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP
 
 
 
PORTALE
 
Wiersze w sieci warsztaty