Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wielokolturowość lokalnie - dyskusja, warsztaty

Dyskusja i warsztaty organizowane przez Muzeum Historii Żydów Poslkich w ramach cyklu: Wielokulturowa Warszawa.

W dniu 10 listopada 2013 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich odbyło się spotkanie z cyklu "Wielkulturowa Warszawa".

Dyskusja i warsztaty zatytułowane "Wielokulturowość lokalnie" były prezentacją projektów związanych z wielokulturowością realizowanych na terenie całej Polski.

Do prezentacji i dyskusji zostali zaproszeni: Witold Dąbrowski z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", Kornelia Kurowska z Fundacji Borussia w Olsztynie, Johann Wolfgang Niklaus ze Scholi Węgajty, Karolina i Piotr Jakoweńko z Bramy Cukiermana w Będzinie, Anna Bakuła reprezentujaca projekt Kinus Warszawa. Dyskusja dotyczyła metod i narzędzi jakimi posługują się animatorzy podczas realizacji swoich działań.

 

Po dyskusji odbyła się część warsztatowa. W dwóch grupach prowadzonych przez Witolda Dąbrowskiego i Kornelię Kurowską uczestnicy zapoznali się z metodyką, pomysłamu oraz sprawdzonymi sposobami na działania ze społecznością w oparciu o lokalne dziedzictwo.

 

 

 

MEDIA O WYDARZENIU:


Warsztaty i rozmowy o wielokulturowości

http://www.rp.pl/artykul/1063099.html?print=tak&p=0

Warszawa. Cykl "Wielokulturowa Warszawa" od jutra

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/172290.html%0A