Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wernisaż wystawy "Twarze nieistniejącego miasta" podczas Europejskiego Festiwalu Smaku

 Kolejna prezentacja odbitek zdjęć wykonanych ze szklanych negatywów odnalezionych przy Rynku 4.

 W ramach odbywającego się w Lublinie Europejskiego Festiwalu Smaku 

w piątek 7 września 2012 roku
w Galerii NN 
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” odbył się wernisaż wystawy
„Twarze nieistniejącego miasta”
 
 
Podczas wernisażu zostały zaprezentowane odbitki wykonane ze szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy przy Rynek 4. 
 
>>> czytaj o szklanych negatywach na stronie:
www.negatywy.teatrnn.pl
 
Więcej informacji o wernisażu i wydarzeniach Festiwalu na stronie:
 
 
 
Wystawa była prezentowana do 28.09.12.
 

 
Kontakt ws. kolekcji: Marcin Sudziński
Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN
tel. (081) 532 58 67