Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wera Kidzeski w Domu Słów

19 kwietnia w Domu Słów odbył się 28 koncert z cyklu Dźwięki [Domu] Słów.

Dźwięki [Domu] Słów vol. 28 - WERA KIDŻESKI LIVE LOOPING CELLO

Termin: 19 kwietnia - czwartek, godzina 19:30
Miejsce: Dom Słów, ul. Królewska 17 (wejście od podwórka)
Wstęp 10 zł

Wera powróciła na chwilę do Lublina, okazja aby nacieszyć ucho solowym loop projektem wiolonczelistki!
Hipiska z głową w chmurach, zakochana w wiolonczeli od nóżki aż po jej ślimaczą główkę, zaprezentowała swój autorski materiał, który jest wypadkową jej ciągłych podróży - będzie trochę islandzkiego mroko-chłodu a trochę ciepłego klimatu Krety.
Kidżeski nadal szuka odpowiedniego określenia jej eksperymentów wokalno-wiolonczelowych, można było usłyszeć mix indie rock, trochę jazz, klasyka, a trochę folk.
Każdy dźwięk przepływał przez elektroniczne zabawki Wery.