Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wędrowne Spotkania z Opowieścią

Podróż śladami opowiadań I. B. Singera dziejących się w małych miasteczkach Lubelszczyzny.
W okresie od 12 marca do 19 kwietnia 2009 r. w sześciu  miejscowościach regionu lubelskiego: Bychawie, Frampolu, Goraju, Janowie Lubelskim, Józefowie, Turobinie i Tyszowcach oraz w samym Lublinie odbyły się zorganizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” „Wędrowne Spotkania z Opowieścią”.
 

Głównym motywem tych I Spotkań była podróż śladami opowiadań I. B. Singera, dziejących się w małych miasteczkach Lubelszczyzny. To tam właśnie Singer osadził swój magiczny jidiszland, to w tych miasteczkach dzieje się akcja wielu jego opowiadań. To, że Lublin i Lubelszczyzna były szczególnie mitotwórcze dla pisarzy żydowskich, świadczą nazwiska takich autorów jak: Jakub Glatsztejn, Szalom Asz, Icchak Lejb Perec. Dodajmy do tego jeszcze słynnych „mędrców z Chełma”, legendarnego Golema – również z Chełma – oraz  niezliczone opowieści chasydów (w tym o Widzącym z Lublina), żeby mieć obraz znaczenia tego miejsca dla kultury żydowskiej.


W czasie trwania  „Wędrownych Spotkań” w każdym z wybranych miasteczek można było posłuchać Witolda Dąbrowskiego, niezwykłego lubelskiego Opowiadacza z Teatru NN i jego opowieści zainspirowanych opowiadaniami J.B. Singera. Były wśród nich m. in. „Jak Szlemiel szedł z Chełma do Warszawy”, „Tajbełe i jej demon”, „Ostatni demon”, „Ole i Trufa”. Wybór miasteczek, w których odbyły się „Wędrowne Spotkania z Opowieściami”, nie był przypadkowy. Każda z tych miejscowości została utrwalona w konkretnym opowiadaniu pisarza.

Trasa „Wędrownych Spotkań  z Opowieściami” wyznaczyła również istotny fragment powstającego w ten sposób Literackiego Szlaku  „Śladami opowiadań I.B. Singera”, dostępnego na stronach internetowych Ośrodka pod adresem: www.singer.teatrnn.pl.

 

Początek „Wędrownych Spotkań z Opowieścią” (12.III.2009)

Rozpoczęcie pierwszych „Wędrownych Spotkań z Opowieścią” odbyło się w Lublinie dniu 12 marca 2009 roku w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Grodzkiej. Przed wojną przez wiele lat mieściła się tu ochronka dla żydowskich dzieci. Dzieje się tam również jedno z opowiadań Singera, które opowiedziała w formie teatralizowanej, młodzież z Teatru „Panopticum” pracująca pod kierunkiem M. Wojtasa.

 

Trasa:

12 marca 2009 - Lublin
17 marca 2009 - Goraj
18 marca 2009 - Frampol

25 marca 2009 - Józefów
26 marca 2009 - Turobin
1 kwietnia 2009 - Janów Lubelski
16 kwietnia 2009 - Tyszowce
17 kwietnia 2009 - Bychawa 
 

LUBLIN (12 marca 2009)
GORAJ (17 marca 2009)
FRAMPOL (18 marca 2009)
JÓZEFÓW (25 MARCA 2009)
TUROBIN (26 marca 2009)

 

JANÓW (1 kwietnia 2009)

 

TYSZOWCE (16 kwietnia 2009) BYCHAWA (17 kwietnia 2009)

 

 

Zakończenie „Spotkań” (18.IV.2009)  - urodziny Sztukmistrza

Zakończenie Spotkań odbyło się 18 kwietnia 2009 roku w Lublinie w Bramie Grodzkiej. Jest to wyjątkowy dzień dla Lublina . To właśnie 18 kwietnia 1959 roku, w sobotę ukazał się w języku jidisz, w piśmie „Forwerts” pierwszy odcinek „Sztukmistrza z Lublina. Tak więc w tym dniu narodził się Jasza Mazur, Sztukmistrz, literacki bohater z książki Singera, który stał się najbardziej znanym w świecie lublinianinem.

Chcąc uczcić  50. urodziny Jaszy Mazura, 18 kwietnia 2009 roku (sobota!) została przeczytana z podziałem na role skrócona wersja książki. Był też urodzinowy tort i inne atrakcje.

 

 

Projekt został  zrealizowany we współpracy
z Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”.