Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wędrowne Spotkania z Opowieścią. Tyszowce

Spotkanie w ramach "Wędrownych spotkań z opowieścią", czyli podróż śladami opowiadań I. B. Singera dziejących się w małych miasteczkach Lubelszczyzny.

Szóste "Wędrowne Spotkanie z Opowieścią" odbyło się w Tyszowcach w dniu 16 kwietnia 2009 roku. Na miejscem Spotkania, którym było Samorządowe Centrum Kultury licznie przybyła społeczność Tyszowiec.

 
Spotkanie otworzył Witold Dąbrowski fragmentem opowiadania Issaca Bashevisa Singera "Ostatni demon".Opowiadanie zostało w całosci zostało przedstawione na zakończenie jako spektakl Teatru NN.

Tradycyjnie zaprezentowano też portal www.singer.teatrnn.pl.
Na stronie dostępne są m.in. relacje mówione dotyczące Tyszowiec oraz omówiona historia Tyszowiec jako sztetł.
 
 
 
 

 

Projekt został  zrealizowany we współpracy
z Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”.

 

 

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe