Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wędrowne Spotkania z Opowieścią. Turobin

Spotkanie w ramach "Wędrownych spotkań z opowieścią" czyli podróż śladami opowiadań I. B. Singera dziejących się w małych miasteczkach Lubelszczyzny.

 

Gospodarzem czwartego "Wędrownego Spotkania z Opowieścią" w Turobinie była Gminna Biblioteka Publiczna. Spotkanie, które odbyło się 26 marca 2009 roku miało miejsce w budynku Zespołu Szkół. Turobin to kolejne miejsce na szlaku "Spotkań", w którym pozostało niewiele śladów po społeczności żydowskiej.

>>> czytaj więcej o Turobinie jako Sztetł.

 

 
Spotkanie otworzył fragment opowiadania Isaaca Bashevisa Singera rozgrywający się w Turobinie pod tytułem "Żonobójca". Następnie zaprezentowano portal www.singer.teatrnn.pl
 

Spotkanie zakończył spektakl w wykonaniu Witolda Dąbrowskiego "Był sobie raz..."

W Turobinie odbył się również  pokaz strony internetowej www.singer.teatrnn.pl
Na stronie dostępne są m.in. relacje dotyczące Turobina.

 

 

 

 

 

Projekt został  zrealizowany we współpracy
z Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”.

 

 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe