Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wędrowne Spotkania z Opowieścią - prezentacja we Frampolu strony internetowej: www.singer.teatrnn.pl.

"Wędrowne Spotkanie z Opowieścią" we Frampolu.

 

Drugie spotkanie w ramach "Wędrownych Spotkań z Opowieścią" miało miejsce 18 marca 2009 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Frampolu.

Frampol to miejsce akcji kilku opowiadań Isaaca B. Singera. „Gimpel Głupek”, „Niewidzialni”, „Hanka”, „Para”, „Opowieść o trzech życzeniach”, „Pan z Krakowa”, „Rodzina małych szewców” rozgrywają się właśnie tutaj. Spotkanie miało podobny scenariusz jak to, które dzień wcześniej odbyło się w Goraju.

Witold Dąbrowski rozpoczął je fragmentem opowiadania - tym razem był to fragment "Opowieści o trzech życzeniach" a następnie odbyła się prezentacja portalu www.singer.teatrnn.pl, na którym dostępne są m.in. relacje dotyczące Frampola.

Elementem wieńczącym był spektakl "Tajbełe i demon".

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe