Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wędrowne Spotkania z Opowieścią. Józefów Biłgorajski

Spotkanie w ramach "Wędrownych spotkań z opowieścią" czyli podróż śladami opowiadań I. B. Singera dziejących się w małych miasteczkach Lubelszczyzny.

Trzecią miejscowością na szlaku „Wędrownych Spotkań z Opowieścią” był Józefów Biłgorajski. Spotkanie odbyło się 25 marca 2009 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która mieści się w budynku dawnej synagogi.

>>> czytaj więcej o historii Józefowa Biłgorajskiego

>>> czytaj o Józefowie jako Sztetł

>>> obejrzyj wirtualną makietę Józefowa Biłgorajskiego

 

 

W miejscowości tej rozgrywa się opowiadanie Isaaca Bashevisa Singera „Starzec”. Fragment tego opowiadania otworzył Spotkanie.
 
Następnie po prezentacji strony internetowej www.singer.teatrnn.pl, na której dostępne są m.in. relacje dotyczące Józefowa, Witold Dąbrowski odegrał spektakl "Tajbełe i Demon".
 
Dyskusja jaka wywiązała się po spektaklu dotyczyła niemal całej twórczości Singera, również jej znaczenia dla dziedzictwa kulturowego Regionu Lubelskiego, a także historii Józefowa Biłgorajskiego.

 

 

 

 

Projekt został  zrealizowany we współpracy
z Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”.

 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe