Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wędrowne Spotkania z Opowieścią. Goraj

Spotkanie w ramach "Wędrownych spotkań z opowieścią", czyli podróż śladami opowiadań I. B. Singera dziejących się w małych miasteczkach Lubelszczyzny.

 

Pierwsze "Wędrowne Spotkanie z Opowieścią" odbyło się 17 marca 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goraju. Goraj to miejsce, w którym rozgrywa się debiutancka powieść Isaaca B. Singera "Szatan w Goraju". Dziś po społeczności żydowskiej Goraja nie zostało praktycznie nic.

>>> czytaj więcej o Goraju jako Sztetl.

 

Spotkanie w Goraju otworzył Witold Dąbrowski fragmentem powieści "Szatan w Goraju". Następnie odbyła się prezentacja portalu www.singer.teatrnn.pl. Na stronie tej  dostępne są m.in. relacje dotyczące Goraja.

Po jej zakończeniu Witold Dąbrowski zaprezentował spektakl "Był sobie raz..."
 

 

 

 

 

 

 

Projekt został  zrealizowany we współpracy
z Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”.

 

 

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe