Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Warsztaty z historii mówionej przeprowadzone dla grupy 17 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetman Jana Zamoyskiego w Lublinie (15.10.2008).

Działanie edukacyjne związane z projektem "Historia Mówiona".
Warsztaty z historii mówionej przeprowadzone przez Tomasza Czajkowskiego i Marka Nawratowicza dla grupy 17 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetman Jana Zamoyskiego w Lublinie, uczestnicy warsztatów, pod opieką Beaty Szczerbińskiej oraz Anny Łukaszczyk, przygotowują się do realizacji projektu poświęconemu historii swojej szkoły