Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Warsztaty w ramach programu Wirtualna Makieta Kraśnika 3D

Pracownicy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" uczestniczyli w projekcie realizowanym przez I LO im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku.

26 kwietnia 2012 roku w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku  odbyły się warsztaty w ramach programu Wirtualna Makieta Kraśnika 3D. Program ten realizowany jest w ramach współpracy I LO im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN” z Lublina. Polega on  na stworzeniu wirtualnej makiety przedwojennego Kraśnika przy użyciu programów w technologii 3D.

W powstawaniu  makiety uczniom liceum pomagają graficy komputerowi z Lublina – Emil Majuk oraz Piotr Rząd. Są to pracownicy Ośrodka Brama Grodzka, którzy zaoferowali pomoc w odtworzeniu wyglądu przedwojennego Kraśnika. Jest to ważne dla lokalnej społeczności ze względu na upływający czas, który zaciera oryginalny wygląd przedwojennego miasteczka Lubelszczyzny. Kraśnik, podobnie jak kilkadziesiąt innych miasteczek tego rejonu Polski charakteryzował się wielokulturowością, gdzie obok siebie żyła  ludność polska, żydowska, prawosławna, jak też unicka. Tworzyło to unikalny w skali europejskiej krajobraz kulturowy.

W wyniku II światowej małe miasta jako forma socjologiczno-przestrzenna, ze specyficznym klimatem kulturowym, przestały istnieć. Pozostały już tylko we wspomnieniach, na starych ilustracjach, fotografiach i kartach literatury. Również zachodzące zmiany okresu transformacji w Polsce przyniosły małym miasteczkom  degradację. Być może jest to ostatni moment na zabezpieczenie jeszcze istniejących w poszczególnych miasteczkach walorów krajobrazu kulturowego, związanego z układem przestrzennym czy też konkretnymi obiektami budownictwa.


Od kilku miesięcy uczniowie „ Liceum Na Górce” zbierali dokumentację w postaci zdjęć, planów zagospodarowania przestrzennego, planów miasta oraz wspomnień mieszkańców Kraśnika. Wiele godzin spędzonych w muzeum, archiwum, rozmowach z mieszkańcami miasta powoli przynosi skutek. 

Mamy nadzieję, że już wkrótce dzięki pracy badawczej  regionalistów  z I LO   Kraśnik dołączy do miast posiadających własną wirtualną trójwymiarową  makietę.