Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Warsztaty edukacyjne projektu "Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość"

 

 


W maju 2014 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczął realizację projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Działanie polegało na dokumentowaniu i promocji tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny. Projekt zakładał również wymianę doświadczeń badaczy polskich i norweskich, która ma na celu wypracowanie metod wykorzystania tradycyjnej architektury drewnianej do promocji miasteczek. Promując przykłady zabytkowej architektury oraz pracę z przedstawicielami lokalnych społeczności, chcemy budować świadomość opartą na rodzimych tradycjach kultury materialnej.

 

W ramach projektu na początku września 2015 roku zorganizowano warsztaty edukacyjne skierowane do przedstawicieli samorządów i pracowników instytucji kultury (8–9.09.2015) oraz młodzieży szkolnej (10–11.09.2015). Uczestnikami były m.in. osoby pochodzące z miejscowości objętych projektem (Dubienka, Wojsławice, Szczebrzeszyn, Krasnobród, Tyszowce).

 

 

Celem warsztatów była promocja tradycyjnej architektury oraz edukacja w zakresie sposobów jej ochrony i rewaloryzacji. Warsztaty miały formę zajęć teoretycznych: wykładów i prezentacji, oraz praktycznych, takich jak: zwiedzanie skansenu, pokaz skanowania 3D wybranego obiektu drewnianego, zajęcia z cieślami z Polski i Norwegii.

Zajęcia skierowane do przedstawicieli samorządów zostały wzbogacone o wykład dotyczący ochrony drewnianej architektury w świetle pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

 

Harmonogram warsztatów:

8–9.09.2015 – warsztaty dla samorządowców i pracowników instytucji kultury

8.09 – wtorek
część 1 warsztatów, miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21
godz: 12.00–12.30 – powitanie, wprowadzenie
godz.12.30–13.30 – prezentacja projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”, prowadzenie: koordynatorzy i realizatorzy projektu
godz. 13.30–15.00 – obiad w restauracji Hades–Szeroka
godz. 15.00 – przejazd do Muzeum Wsi Lubelskiej

część 2 warsztatów, miejsce: Muzeum Wsi Lubelskiej, al. Warszawska 96
godz.15.15 – zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej – prowadzenie: Grzegorz Miliszkiewicz (Muzeum Wsi Lubelskiej)
godz. 17.15 – pokaz skanowania 3D – dr Natalia Przesmycka, dr Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska)
godz. 19.00 – kolacja w hotelu Royal Botanic

9.09 – środa
zajęcia warsztatowe, miejsce: Muzeum Wsi Lubelskiej, al. Warszawska 96
godz. 9.00–10.00 – Ochrona i konserwacja architektury drewnianej. Dobre i złe praktyki – dr Natalia Przesmycka (Politechnika Lubelska)
godz. 10.00–11.00 – Ochrona architektury drewnianej w świetle pozyskiwania funduszy zewnętrznych – mgr Radosław Dolecki (Politechnika Lubelska)
godz. 11.00–13.00 – praktyczne zajęcia z ciesielstwa – pracownicy Muzeum Wsi Lubelskiej i Lars Rauan (Larvik Museum)
godz. 13.00–14.00 – obiad w Skansenie
godz. 14.00–15.00 – prezentacja efektów skanowania 3D – dr Natalia Przesmycka i dr Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska)
godz. 15.00 – podsumowanie i ankieta ewaluacyjna – prowadzenie: koordynatorzy i realizatorzy projektu

 

10.09-11.09.2015 - warsztaty dla młodzieży

10.09 – czwartek
część 1 warsztatów, miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21
godz. 12.00–13.00 – wprowadzenie, prezentacja projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”, prowadzenie: koordynatorzy i realizatorzy projektu
godz. 13.00–14.00 – Przestrzeń i dziedzictwo miasteczka, warsztat, prowadzenie: mgr Joanna Zętar, dr Natalia Przesmycka
godz. 14.00–15.30 – obiad w restauracji Hades–Szeroka
godz. 15.30 – przejazd do Muzeum Wsi Lubelskiej

część 2 warsztatów, miejsce: Muzeum Wsi Lubelskiej, al. Warszawska 96
godz.15.45 – zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej – prowadzenie: Grzegorz Miliszkiewicz (Muzeum Wsi Lubelskiej)
godz. 17.15 – pokaz skanowania 3D – dr Natalia Przesmycka, dr Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska)
godz. 19.00 – kolacja w hotelu


11.09 – piątek
zajęcia warsztatowe, miejsce: Muzeum Wsi Lubelskiej, al. Warszawska 96
godz. 9.00–10.15 – Ochrona architektury drewnianej. Dobre i złe praktyki – dr Natalia Przesmycka (Politechnika Lubelska)
godz. 10.15–12.15 – praktyczne zajęcia z ciesielstwa – pracownicy Muzeum Wsi Lubelskiej i Lars Rauan (Larvik Museum)
godz. 12.15–13.30 – obiad w Skansenie
godz. 13.30–14.30 – prezentacja efektów skanowania 3D – dr Natalia Przesmycka i dr Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska)
godz. 14.30 – podsumowanie i ankieta ewaluacyjna – koordynatorzy i realizatorzy projektu.

 

 

 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe