Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Warsztaty dotyczące projektu "Kurów/Koriw - w poszukiwaniu zagubionych śladów" w Wojsławicach.

Działanie edukacyjne związaane z projektem "Historia Mówiona".
Przeprowadzenie przez Wiolettę Wejman warsztatów dotyczących projektu "Kurów/Koriw - w poszukiwaniu zagubionych śladów" w Wojsławicach.
Warsztaty odbyły się w ramach projektu "Dom Szewca Fawki" organizowanego przez Stowarzyszenie Panorama Kultur z Wojsławic koło Chełma.