Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Waldemar Węgrzyn – Elektrobiblioteka

Wernisaż: 15 listopada 2012, godz. 17.00
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, ul Grodzka 21
Wystawa dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.00
Wstęp wolny

Założeniem projektu jest próba połączenia doświadczeń i właściwości charakterystycznych dla druku oraz mediów cyfrowych. Publikacja zatytułowana Elektrobiblioteka nawiązuje do wizjonerskiego manifestu El Lissitzkiego dotyczącego przyszłości druku. Podjęty w ramach pracy dyplomowej eksperyment technologiczno-projektowy zaowocował powstaniem prototypu elektronicznej książki podłączanej do komputera. Jej rozwinięciem i uzupełnieniem są teksty źródłowe, odnośniki, animacje i filmy zawarte na stronie www. Obie części mogą funkcjonować niezależnie lub w połączeniu, tworząc spójną narrację. Treść, podzielona pomiędzy ekran i rozkładówkę, zmienia się wraz z przewracanymi przez czytelnika stronami.

Waldemar Węgrzyn ur. 1988, mieszka w Gliwicach. Absolwent Projektowania Graficznego na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Zainteresowany łączeniem doświadczeń związanych z drukiem z możliwościami mediów elektronicznych. Członek grupy Kokoło.

Wystawa była prezentowana w ramach Międzynarodowych Spotkań Typograficznych – Typolub.