Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

wagon2010.lublin.pl

17 lipca 2010 roku, w rocznicę strajku w lubelskiej lokomotywowni, dla upamiętnienia „Lubelskiego Lipca ΄80” i narodzin „Solidarności” wyjechał z Lublina specjalny wagon Pamięci – wagn2010.lublin.pl. Jadąc przez całą Polskę, przez małe i duże miejscowości – śladami polskiego lata ΄80, śladami polskiej Pamięci 14 sierpnia Wagon dojechał do Gdańska, dokładnie w rocznicę rozpoczęcia strajków w Stoczni.

Podczas podróży Wagon2010.lublin.pl zatrzymał się w 14 miastach: Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi, Białymstoku, Olsztynie. Na końcowym przystanku w Gdańsku członkowie Załogi Wagonu przekazali powielacz Janusza Krupskiego oraz materiały z podróży w 2005 i 2010 roku do Europejskiego Centrum Solidarności. Pod Bramą Stoczni wykonano pamiątkowe zdjęcie zatytułowane „Portret Polaków 2010”.

W czasie podróży pytaliśmy o znaczenie wolności w życiu człowieka. Pytaliśmy tych, którzy brali udział w wydarzeniach związanych z „Solidarnością”, jak też osoby znacznie młodsze. Wszystkie te wypowiedzi były dokumentowane i na bieżąco udostępniane na stronie www.wagon2010.lublin.pl. Pytanie o Wolność było też tematem konkursu ogłoszonego wraz z Narodowym Bankiem Polskim. Od samego początku projektu działał też profil wagon2010.lublin.pl na Facebooku.

Podczas miesięcznej podróży zebraliśmy około 150 historii dotyczących wydarzeń 1980 roku, nagraliśmy ponad 200 wypowiedzi dotyczących wolności, wykonaliśmy około 100 portretów osób przychodzących na dworce, zebraliśmy ponad 200 pamiątek związanych z „Solidarnością”. Wagon odwiedziło około 10 000 osób, przejechaliśmy łącznie 3950 km. O projekcie media ogólnopolskie i lokalne opublikowały ponad 250 materiałów.


15 sierpnia (niedziela) 2010 roku Wagon2010.lublin.pl wrócił do Lublina.

Konferencja prasowa podsumowująca projekt odbyła się 16 sierpnia (poniedziałek) o godz. 14:00
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.Partnerzy Projektu: PKP Intercity, PKP Polskie Linie Kolejowe, Województwo Lubelskie, Narodowy Bank Polski, Europejskie Centrum Solidarności, Lublin 2016. Kandydat do Europejskiej Stolicy Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orange. Partnerzy medialni Projektu: Gazeta Wyborcza, Radio Lublin.

Więcej notatek prasowych dotyczących projektu wagon2010.lublin.pl można znaleźć pod adesem http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/aresults?action=SearchAction&dirids=1&QI=AB5AC10A98321222DF0242AEE25A2D17-49