Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"W otchłani niebo czarne"

Wystawa grafiki i malarstwa Wołodymyra Łobody w ramach Spotkania Kultur.


Wołodymyr Łoboda (ur. 1943)

Artysta, malarz zamieszkały we Lwowie. W latach 60 studiował w kijowskim Instytucie Sztuk Pięknych (obecnie: Ukraińska Akademia Sztuk Pięknych). Instytutu nie ukończył ze względu na represje polityczne, którym został poddany od końca lat 60-tych aż po lata 80-te. Swoje prace wystawiał od 1966 roku, jednakże pierwszą wystawę indywidualną Wołodymyra Łobody zorganizowała w 1990 roku Lwowska Galeria Obrazów. Prace malarskie artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych na Ukrainie, w Rosji, Finlandii, Polsce, Niemczech, Francji, USA, Kanadzie. Łoboda jest nieformalnym nauczycielem wielu artystów ukraińskich młodszego pokolenia. Na obecnej wystawie zaprezentowano prace malarskie powstałe w 1993 roku.