Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym

Miejsce: Dom Słów / Izba Drukarstwa, ul. Żmigród 1

Termin: 6 marca 2019 roku

 

Godz. 12:00

Seminarium otwarte Vilém Flusser – polskie interpretacje.

 

Godz. 17:00

Spotkanie promocyjne i dyskusja wokół książki Przemysława Wiatra W cieniu posthistorii – wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera.

 

Wstęp wolny!

 

Godz. 12:00

Seminarium otwarte Vilém Flusser – polskie interpretacje.

Uczestnicy: Bogdan Baran, Piotr Celiński, Jan Hudzik, Roman Kubicki, Marianna Michałowska, Marcin Sanakiewicz, Przemysław Wiatr, Piotr Zawojski.

Tematem przewodnim seminarium będzie recepcja myśli Viléma Flussera w Polsce. Filozof z Pragi, poliglota, miał niebywałą umiejętność łączenia mnogości perspektyw, wątków i języków – nie tylko naturalnych, lecz także sztucznych – stosowanych przez różne dyscypliny naukowe. Wszystko to sprawia, że jego myśl do dziś jest "użyteczna" w wielu obszarach humanistyki i nauk społecznych (teoria mediów, komunikologia, kulturoznawstwo, teoria sztuki i designu, filozofia społeczna). Jest tak tym bardziej, że jest to myśl "nieuczesana", "krnąbrna", wymykająca się wszelkim kategoryzacjom i próbom zaszufladkowania, szukająca czasem chwilowego schronienia w objęciach sztuki.

Stąd też miejsce spotkania – Dom Słów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, instytucja kultury, łącząca inicjatywy związane z pamięcią, sztuką i nauką. Ale nasze skojarzenia idą jeszcze dalej: Dom Słów to dawna drukarnia, dziś zabytek kultury pisma, tej, która, zdaniem naszego bohatera, odchodzi w zapomnienie, wypierana przez obraz techniczny, nowy "nośnik" kultury, kultury wizualnej, której on – Vilém Flusser – został uznany powszechnie za "proroka". Jednym z punktów wyjścia dla tych wieloaspektowych refleksji będzie wydane niedawno polskie tłumaczenie esejów Flussera (Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł. P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018), będące ambitną próbą przedstawienia polskiemu czytelnikowi części zróżnicowanego dorobku filozofa z Pragi.

 

Godz. 17:00

Spotkanie promocyjne i dyskusja wokół książki Przemysława Wiatra W cieniu posthistorii – wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera.

W dyskusji udział wezmą: autor, Bogdan Baran, Jan Hudzik, Roman Kubicki, Marianna Michałowska, Piotr Zawojski.

Twórczość Viléma Flussera – uważana obecnie na świecie za klasyczną dla namysłu nad kulturą mediów – stanowi dziś niewyczerpane źródło inspiracji dla teoretyków i artystów. Jego życie to natomiast testament naszej historii – historii emigracji z Europy Środkowej i Wschodniej oraz historii europejskich Żydów. U Flussera oba te wątki – życie i filozofia – są nierozerwalnie złączone. Na styku tym powstaje myśl niezwykła, która, nie bojąc się paradoksów, z jednej strony jest świadoma własnych ograniczeń, z drugiej zaś – z pasją poszukiwania wiedzy radosnej – brnie w nieprzebyte światy fantazji i utopii. W cieniu posthistorii – wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w serii "Monografie" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej jest pierwszą polską monografią książkową omawiającą życie i twórczość filozofa z Pragi.

MEDIA O WYDARZENIU: 

Radio Centrum

PORTALE O WYDARZENIU:

UMCS

Lublin

Piotr Zawojski