Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Urodziny Sztukmistrza


 

50. rocznica narodzin Sztukmistrza z Lublina

 

18 kwietnia 1959 r., w sobotę, ukazał się w nowojorskim „Forwerts” pierwszy odcinek powieści I.B. Singera "Sztukmistrz z Lublina". Autor uczynił jej bohaterem Jaszę Mazura, sztukmistrza pochodzącego z Lublina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nie ulega wątpliwości, że po otrzymaniu przez I. B. Singera w r. 1978 Nagrody Nobla i przetłumaczeniu jego książki na kilkadziesiąt języków Jasza Mazur stał się najsłynniejszym Lublinianinem na świecie. To on jak nikt inny przyczynia się do budowania legendy Lublina. Już sam przydomek Jaszy jest żywą reklamą naszego miasta. Miejmy nadzieję, że przyjdzie taki czas, że Jasza zostanie należycie doceniony i doczeka się pomnika w rodzinnym mieście.


Od kilku lat w Lublinie i w Biłgoraju pamięć o twórczości I. B. Singera jest żywa i podtrzymywana
przez liczne działania i inicjatywy. Należy tu podkreślić szczególną rolę prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej, tłumaczki i znawczyni twórczości I.B. Singera. 

W roku 2003 w Biłgoraju miały miejsce uroczyste obchody 100-lecia urodzin Singera, a od jakiegoś czasu odbywa się tam Festiwal Singerowski przygotowany przez Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Izaaka Baszewisa Singera. Żeby mieć obraz tego co robi Lublin dla pamięci o Singerze, należy tu wspomnieć o związanych z jego twórczością licznych książkach i artykułach jakie ukazały się w naszym mieście w ciągu ostatnich kilku lat.


Również Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” zrealizował kilka projektów nawiązujących do związków twórczości pisarza z Lublinem i Lubelszczyzną oraz do postaci Sztukmistrza. I tak przez kilka lat Sztukmistrz Jasza Mazur był niezwykłym uczestnikiem organizowanej przez Ośrodek w latach 1997-2001 Nocy Świętojańskiej, której kulminacyjnym momentem było jego przejście po linie. W 2006 r. wyruszyła z Bramy Grodzkiej ekspedycja „Śladami Singera”.


W 2009 r. Ośrodek przygotował i zrealizował pierwszą edycję „Wędrownych Spotkań z Opowieścią”, które w dniu 18 kwietnia 2009 r. zamyka urodzinowe spotkanie ze Sztukmistrzem.
I wreszcie od roku 2001 Witold Dąbrowski z Teatru NN opowiada kolejne historie oparte
o opowiadania I.B. Singera. Pamiętajmy też, że w Lublinie znajduje się plac nazwany imieniem pisarza.


18 kwietnia 2009 roku w 50. rocznicę narodzin Sztukmistrza mamy szczególną okazję przypomnieć o tym wszystkim. W tym dniu nastąpiła również inauguracja „Sceny Opowieści Teatru NN”, której patronem będzie nie kto inny jak właśnie Jasza Mazur – Sztukmistrz. Stałym elementem repertuaru Sceny stanie się odczytywanie skróconej wersji książki "Sztukmistrz z Lublina". Będą tu również prezentowane przez Witolda Dąbrowskiego opowieści oparte o opowiadania I. B. Singera. Ale zanim zostaną zdmuchnięte świeczki z urodzinowego tortu Sztukmistrza – prof. Monika Adamczyk-Garbowska wygłosiła krótki wykład zatytułowany „Isaak Bashevis Singer i Icchak Baszewis – pisarz żydowski, polski, amerykański?”

 

Tomasz Pietrasiewicz

 

 

 

 

 

Projekt został  zrealizowany we współpracy
z Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”

 

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Urodziny Sztukmistrza z Lublina