Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Urodziny Czechowicza"

"Urodziny Czechowicza" - odsłonięcie jednodniowego pomnika poety, czytanie "Poematu o mieście Lublinie".
98 rocznica urodzin poety Józefa Czechowicza.
Fotografie z uroczystości rocznicy urodzin, czytania "Poematu o mieście Lublinie", jednodniowy pomnik Czechowicza autor: Marta Kubiszyn 13 fot., Archiwum Foto TNN, sygn: 2001_4 28 fot., Archiwum Foto TNN, album nr 7 6 fot., autor nieznany, sygn: 2001_4a
Taśma VHS sygnatura: 153 Archiwum TNN

Kategorie

Słowa kluczowe