Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Uroczystość otwarcia Zaułka Hartwigów

 Uroczystości poświęcone upamiętnieniu rodziny Hartwigów.

W dniu 5 listopada 2004 roku odbyły się w Lublinie uroczystości związane z otwarciem Zaułka Hartwigów - miejsca na Starym Mieście w Lublinie upamiętniającego członków lubelskiej rodziny Hartwigów.

Patronat nad uroczystością objęli Andrzej Pruszkowski - prezydent Miasta Lublina i prof. Marian Harasimiuk - rektor UMCS.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16:30, na ulicy Kowalskiej, u stóp schodów prowadzących na plac Rybny, gdzie po odczytaniu uchwaly Rady Miasta Lublina odbyło się otwarcie Zaułka Hartwigów. W uroczystości wzięli udział przedstawielie rodziny Hartwigów - Julia Hartwig, Ewa Hartwig-Fijałkowska i Danuta Saulewicz. Otwarciu Zaułka towarzyszyły: prezentacja multimedialna zdjęć Edwarda Hartwiga połączona z odtworzeniem głosów Edwarda i Julii Hartwigów nagranaych w ramach projektu Historia Mówiona, przypomnienie sylwetki Ludwika, Edwarda i Julii Hartwigów, prezentacja zdjęć i planów zakładu fotograficznego Edwarda Hartwiga przy ul. Kapucyńskiej 2.

Uroczystość była kontynuowana w Trybunale Koronnym gdzie córka Edwarda Hartwiga - Ewa Hartwig - Fijałkowska przekazała negatywy fotografii Lublina autorstwa ojca na ręce Prezydenta Lublina - Andrzeja Pruszkowskiego i dyrektora Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - Tomasza Pietrasiewicza. Uroczystości towarzyszyła prezentacja albumu "Lublin i okolice. Wspomnienie" wydanego nakładem Wydawnictwa UMCS.