Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Udział Wioletty Wejman w gnieźnieńskiej konferencji naukowej "Polacy wobec wielości kultur. Wczoraj, dziś, jutro". Warsztaty dla młodzieży dotyczące Historii Mówionej.

Promocja projektu „Historia Mówiona".
Udział Wioletty Wejman w konferencji naukowej "Polacy wobec wielości kultur. Wczoraj, dziś, jutro", która odbyła się w Gnieźnie. Wystąpienie było zatytułowane: "Projekt "Historia mówiona" Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie jako przykład ocalania pamięci o wielokulturowości Lubelszczyzny".
W tym czasie odbyły sie również warsztaty praktyczne z historii mówionej dla studentów i młodzieży ponadgimnazjalnej.