Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Udział w debacie “Po co nam synagoga?” w Teatrze Polskim w Poznaniu

11 grudnia 2016 r. W Teatrze Polskim w Poznaniu odbyła się debata mająca na celu
wyjaśnienie sporu dotyczącego planów przebudowy budynku byłej synagogi przy ul. Wronieckiej na luksusowy hotel z basenem.
 
Do debaty zaproszeni zostali badacze, ludzie kultury, przedstawiciele urzędu miasta Poznania i poznańskiej filli Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Gościnnie w debacie wziął także udział Witold Dąbrowski - Zastępca Dyrektora Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”. Uczestnicy debaty rozważali możliwe formy pracy nad historią lokalną ściśle powiązaną z procesami wypierania pamięci o przedwojennych społecznościach żydowskich, jak również o antysemityzmie jaki ich dotykał. 
 
Poruszono również kwestię instytucji, jakich potrzebuje “miasto otwarte” którego władze w ostatnim roku podpisały „Deklarację Wrocławską” dotyczącą walki z rasizmem oraz dołączyły do inicjatywy „Mayors United Against Anti-Semitism” wspierającej samorządy w walce z antysemityzmem. 
 
 
Czytaj więcej o wydarzeniu: