Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Udział T. Czajkowskiego w audycji poświęconej projektowi "Historia Mówiona".

Reportaż radiowy związany z projektem  "Historia Mówiona".
Udział Tomasza Czajkowskiego w audycji Agnieszki Lubowieckiej i Wiolety Mateli pt. "Strefa słowa" w Akademickim Radiu Centrum (audycja w całości poświęcona programowi Historia Mówiona Ośrodka, emisja fragmentu relacji ze zbiorów archiwum Historii Mówionej Ośrodka)