Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Udział pracowników programu Historia Mówiona w zebraniu założycielskim Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Wizyta w Krakowie.
Udział pracowników programu Historia Mówiona, Tomasza Czajkowskiego oraz Wioletty Wejman w zebraniu założycielskim Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, które odbyło się w Krakowie.
Celem nowo powstałego Towarzystwa jest m.in. integracją środowiskowa osób i instytucji zajmujących się historią mówioną w Polsce. W zebraniu wzięły udział osoby z Warszawy, Poznania, Krakowa i Lublina.