Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Uchronić od zapomnienia

Spotkanie z Ewą Hulley, autorką ksiązki "Wspomnienia. Węglin okres okupacji niemieckiej 1939-44"

W dniu 21 marca 2012 (środa) Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
(Izba Drukarstwa)

zorganizował spotkanie z Ewą Hulley

autorką  książki  „Wspomnienia. Węglin okres okupacji niemieckiej 1939 - 1944” i spadkobierczynią majątku Węglin, będącego majątkiem Zygmunta i Marii Sobieszczańskich w gminie Konopnica.

Spotkanie odbyło się o godzienie godz. 17:00 w Izbie Drukarstwa, ul. Żmigród 1

 

Autorka o książce:
"Było to miejsce tętniące życiem, siedziba szlacheckiego rodu, który swoją pracą i postawą przyczynił się do rozwoju Polski i jej kultury. W czasie  okupacji niemieckiej Węglin  zapewnił schronienie rodzinie i licznym przyjaciołom, był też miejscem pomocy dla ruchu oporu AK i AL. (...) Moją publikacją chcę przyczynić się do spopularyzowania zapomnianej już dziś historii tego wspaniałego miejsca, które nierozerwalnie związane jest z Lublinem. Chciałabym przekazać młodemu pokoleniu jak najwięcej informacji na ten temat. Uważam, iż historia Węglina i ludzi, którzy niegdyś tam zamieszkiwali, to część dziejów naszego narodu. Nie wolno dopuścić do tego, aby zginęła ona w mrokach zapomnienia.”

 

Kontakt:
Alina Bąk
tel. 08 53 258 67
e-mail: [email protected]

 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe