Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

TypoLub vol. I

Wykład Alexeia Vanyashin Cyrillic in Modern Context Why do we still use Cyrillic podczas Typoluba 2012
Wykład Alexeia Vanyashin Cyrillic in Modern Context Why do we still use Cyrillic podczas Typoluba 2012 (Autor: Goc, Jarosław)

TypoLub – Lubelskie Spotkania Typograficzne zorganizowane zostaną po raz pierwszy, gospodarzem wydarzenia jest Izba Drukarstwa w Lublinie.

TypoLub – Lubelskie Spotkanie Typograficzne to cykl spotkań poświęconych typografii i grafice użytkowej, umożliwiających wymianę myśli i doświadczeń oraz prezentację interesujących nas kierunków w projektowaniu graficznym.

Chcemy, aby Lublin stał się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy tradycją typograficzną wschodu i zachodu. Zależy nam na obudzeniu zainteresowania cyrylickim liternictwem, ponieważ uważamy typografię za jedno z narzędzi budowania dialogu.

Jest to próba włączenia projektowania graficznego do ważnej aktualnie dyskusji na temat znaczenia komunikacji międzykulturowej. Interesuje nas także pokazanie i lepsze zrozumienie relacji między tradycyjnym medium jakim jest druk a nowymi, cyfrowymi wcieleniami typografii. Dlatego będziemy się starali przybliżyć zmiany zachodzące w typografii związane z rewolucją informacyjną i nowymi mediami. Na nasze spotkania zaproszeni zostali projektanci z Niemiec, Polski i Rosji.

TypoLub organizowany jest w porozumieniu z wykładowcami i studentami Akademickiego Kursu Typograficznego i środowiskiem tworzącym Krakowskie rekolekcje Typograficzne. Planujemy, aby TypoLub stał się imprezą cykliczną.

WykładowcyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Andreas Seidel, "How I became a type designer?"
Alexei Vanyashin, "Cyrillic in Modern Context: Why do we still use Cyrillic?"
Vincenz Kurze "Germantyp - writings from Dresden"
Robert Oleś, „Typografia Książki”, oraz promocja ksiażki Michael Mitchell i Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta
Daniel Mizieliński, "Typografia na ekranie, techniczny poradnik dla początkujących"
Krzysztof Trzewiczek, "Wizualizacja danych tekstowych"
Marian Misiak, "Cyrylica w Polskiej przestrzeni publicznej – multiskryptowe studium przypadku"
Filip Modrzejewski, "Pogranicze i upamiętnienia. Alfabetyzacja, abecadło i próba twórczej konfrontacji."
Monika Marek, "Litera Tomaszewskiego, czyli pierwsze polskie pismo typograficzne (1966–1978)"
Arctic Paper, „Wpływ doboru papieru na właściwości użytkowe i estetykę książek”
Jarosław Koziara, „Tip top typo typów czyli lubelska komunikacja wizualna wg. Jarka Koziary”
Dorota Niedziałkowska, „Przygotowanie książki do druku. Funkcje redaktora wydawniczego i jego rola w procesie projektowania”
Bartłomiej Bernat, warsztat sitodruku
Krystyna Łuszczew, warsztat introligatorski
Zofia Oslislo-Piekarska, Krzysztof Trzewiczek, warsztat typografii algorytmicznej
Łukasz Dziedzic, warsztat projektowania krojów pism

moderator: Krzysztof Rumowski

W programie imprezy dodatkowo: warsztaty introligatorskie, sitodruku, cyfryzacji fontów, spacer typograficzny oraz konsultacje portfolio umożliwiające młodym projektantom konfrontację swoich pomysłów z profesjonalistami.

Kontakt: Alicja Magiera, [email protected],

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Typolub - dzień pierwszy

Typolub

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe