Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Typogra – Plakat typograficzny Sebastiana Smita

Wystawa Typogra – Plakat typograficzny Sebastiana Smita
Wystawa Typogra – Plakat typograficzny Sebastiana Smita (Autor: Magiera, Alicja)

W Domu Słów odbył się wernisaż wystawy TYPOGRA – Plakat typograficzny Sebastiana Smita!

Termin: 11.01 (czwartek), godz. 18:00
Miejsce: Dom Słów-Izba Drukarstwa, ul. Żmigród 1
Wystawa czynna była do 14 lutego.

Wystawa obejmowała 25. autorskich plakatów typograficznych Sebastiana Smita, których głównym elementem była litera. Autor prowadzi w niej swoistą grę znakami, rezygnując z czytelności komunikatu tekstowego na rzecz układów kompozycyjnych, w swoich pracach używa eksperymentalnych środków i sposobów realizacji.

Na wystawie prezentowane były fragmenty trzech zestawów prac. Pierwszy z nich i kluczowy dla całej wystawy, zatytułowany został TypoGra. Na cykl składało się 10 plakatów, do każdego z nich przyporządkowana jest cyfra, nie zawsze będąca głównym elementem kompozycji, jednak bardzo ważnym znaczeniowo. Tłem zazwyczaj były fotografie lub układy kompozycyjne oparte na niej. Nie jest to przypadkowe zestawienie tych dwóch form graficznych, tylko próba zharmonizowania i zunifikowania obrazu, tak by elementy składowe tworzyły jedną, nierozerwalną kompozycję. I tak, w obrazie pt. Plakat nr 1, młotek jest dominującym elementem graficznym, wokół którego symbiotycznie „poruszają się“ litery. W kontraście do pierwszego przedstawienia stworzona została praca pt. Plakat 6, gdzie to typografia wysuwa się na pierwszy plan i jest dominantą kompozycji. We wszystkich plakatach współistnienie zjawiska typografii i fotografii dodatkowo zostało spojone kolorem i światłem. Elementy te wzajemnie na siebie wpływają tworząc pewien rodzaj gry – tytułowej TypoGry.

Drugi z prezentowanych zestawów to część cyklu prac pt. Zanieczyszczenie umysłu. Formalnie to bardzo proste układy, oparte o autorski krój pisma, ograniczone do dwóch kolorów. Plakaty poruszają aspekt zanieczyszczenia środowiska, ze wskazaniem przyczyny i jego zgubnych rezultatów. Oprócz oczywistych przedstawień tego typu jak umierające czy okaleczone zwierzęta, trujące nas oparami dymu kominy, pojawiają się komunikaty pozornie zupełnie nie związane z tym tematem: zaburzenia osobowości, niechęć, apatia czy nawet nienawiść do społeczeństwa, aż do obsesyjnego uwielbienia własnej osoby. Taki sposób graficznej interpretacji otaczającego nas świata wskazuje na człowieka, jako głównego sprawcę nieszczęść i to nie tylko tych związanych z niszczeniem środowiska naturalnego.

Trzeci z prezentowanych zestawów nosi tytuł Układ słoneczny. Charakterystyczny dla prezentowany plakatów jest układ typograficzny – niezmienny, zapisany tym samym krojem pisma, tą samą wielkością. Niezmienny jest również układ punktów, na każdym z plakatów identyczny. Różni je jedynie treść zapisu i kolorystyka. Najważniejszymi elementami kompozycji są punkty – to one są matrycą wszystkich plakatów w tej serii. Są też odniesieniem do modelu wszechświata widzianego przez oko ludzkie na nieboskłonie jako miliony migoczących punktów.

Poza zaprezentowanymi zestawami na wystawie znalazły się też plakaty zaprojektowane do konkretnych wydarzeń czy wystaw.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Plakaty typograficzne zawisną na ścianach Domu Słów

Plakat typograficzny – TYPOGRA

Sebastian Smit / TYPOGRA – Plakat typograficzny

 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe