Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej.

Działanie internetowe.
W ramach obchodów rocznicowych zorganizowana została Konferencja naukowa „90 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości” organizowana przez Wydział Politologii UMCS, Stowarzyszenie „Lubelszczyzna w Europie”, Fundacja „Willa Polonia”.
W konferencji wzięli udział: prof. Krzysztof Dunin – Wąsowicz, prof. Jan Jachymek, prof. Jan Lewandowski, prof. Ewa Maj, prof. Longin Pastusiak, prof. Stefan Stępień, prof. Michał Śliwa. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Szmajdziński.  Wieczorem rozpoczął się fabularyzowany spacer, śladami miejsc związanych z utworzeniem Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku. W Auli Wydziału Politologii nastąpiło także odsłonięcie popiersia Ignacego Daszyńskiego. W tym dniu w lubelskim wydaniu Gazety Wyborczej ukazała się także mapa-przewodnik po lubelskich miejscach związanych z odzyskaniem niepodległości. Dodatkowo w ramach projektu odbyły się warsztaty w lubelskich szkołach, a na ul. Narutowicza przy budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS zostało wykonane graffiti związane z tematyką projektu. Partnerami zrealizowanego projektu były następujęce instytucje: Stowarzyszenie Homo Faber, Gazeta Wyborcza, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Projekt sfinansowano ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Lublin, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 

Na stronie wykorzystano fragmenty relacji mówionych dotyczących obchodów Święta 11 Listopada przed wojną, w czasie okupacji oraz w okresie PRL.

 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe