Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

TUEUROPEANA 2018 / seminarium Lublin

W ramach trzeciej edycji projektu "TuEuropeana" Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny zorganizowały szereg działań edukacyjno-informacyjnych wokół wykorzystania zasobów archiwalnych w materiałach edukacyjnych oraz strategicznego myślenia o cyfrowych zbiorach w instytucjach.

W ramach pojektu zaplanowano cztery dwudniowe spotkania seminaryjno-warsztatowe w Krakowie, Lublinie, Toruniu i Wrocławiu – skierowane do lokalnych i regionalnych instytucji kultury, które są zainteresowane udostępnianiem swoich zbiorów w internecie.

Seminarium w Lublinie odbyło się w dniach 12 i 13 lipca 2018 roku.

Pierwszego dnia zostały zaprezentowane sposoby, w jaki instytucje mogą przedstawiać swoje zbiory online, z naciskiem na udostępnianie zbiorów poza własnym serwisem internetowym. Wyzwania i strategie tego typu działań zostały omówione na przykładzie platform o różnym zasięgu działania i charakterystyce: od poziomu regionalnego, poprzez krajowy, aż do europejskiego, i każdorazowo będą dopasowane do specyfiki działań instytucji.

Drugi dzień miał charakter warsztatu dedykowanego tzw. myśleniu efektami (Impact Playbook) – metodologii stworzonej przez Fundację Europeana, zachęcającej instytucje do projektowego i długofalowego planowania swoich działań pod kątem kreowanego wpływu. W oparciu o przewodnik, uczestnicy warsztatu przejdą przez serię angażujących ćwiczeń, które pokażą im możliwe sposoby myślenia o wpływie i tworzonych przez instytucję efektach, także w kontekście potrzeb różnych grup odbiorców.

 

 

TUEUROPEANA 2018/ SEMINARIUM LUBLIN

PROGRAM

12 lipca (piątek)

11.00 - 11.15    Powitanie uczestników

11.15 - 13.15    Regionalne studia przypadków

Lubelska Biblioteka Wirtualna - Michał Zajączkowski

Lubelskie Archiwum Cyfrowe - Magdalena Czerwińska

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN - Joanna Zętar i Łukasz Kowalski

 

13.15 – 14.15

Digitalizacja: standardy vs rzeczywistość – Magdalena Hartwig, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe – Malwina Rozwadowska

 

14:15 - 15.15 Lunch

 

15.15 - 15.40  Kultura Cyfrowa – program MKiDN – Monika Rogoża

 

15.40 - 17.30     Europeana – europejska platforma współpracy

O Europeanie – Maria Drabczyk (Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny)

O systemach współpracy z Europeaną - Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

Europeana Publishing Framework – Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

Prawo autorskie – Anna Misiewicz

Kreatywne wykorzystanie archiwów cyfrowych – Maria Drabczyk (Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny)

 

17.30 - 18.00     Panel podsumowujący

 

13 lipca (piątek)

od 9.00              Poczęstunek

9.30 - 10.30       Wprowadzenie o przewodniku Impact Playbook – Myślenie Efektami

10.30-13.30       Część warsztatowa - Impact Playbook – Myślenie Efektami

13.30-14.30       Lunch

 

PORTALE O WYDARZENIU:
 
TUEUROPEANA 2018
 
Seminarium Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością. Fokus na cyfryzację
 
TuEuropeana 2018