Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Trzecie spotkanie Forum Kultury Przestrzeni – Okruchów dziedzictwa dobry smak

Okruchów dziedzictwa dobry smak – spotkanie z Grzegorzem Miliszkiewiczem, historykiem kultury materialnej.

Spotkanie zorganizowane przez Akademię Obywatelską i Forum Kultury Przestrzeni (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”).

 

Czytaj więcej>>> Forum Kultury Przestrzeni – geneza i powstanie

Trzecie spotkanie Lubelskiego Forum Kultury Dobrej Przestrzeni odbyło się 24 kwietnia 2006 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Spotkanie było poświęcone metodom rekonstruowania składników przeszłości i parahistorycznej przestrzeni w naszym otoczeniu, a także odkrywaniu kulturowego krajobrazu miasta.

 

Czytaj więcej>>> zapis trzeciego spotkania Forum Kultury Przestrzeni

 

Gościem forum był Grzegorz Miliszkiewicz historyk kultury materialnej.