Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Trans.History dla nauczycieli i edukatorów

W dniu 29 maja 2020 r. odbyła się II część webinarium Trans.History dla nauczycieli i edukatorów, organizowanego przez Centropę we współpracy z lokalnym partnerem projektu - Ośrodkiem “Brama Grodzka – Teatr NN”.
 
Podczas tego wydarzenia nagrodzone zostały projekty uczniów, nadesłane na V Międzynarodowy Konkurs dla Młodzieży Trans.History. Wplynęło niemal 30 prac z z Mołdawii, Ukrainy, Węgier, Polski, Słowacji i Czech.  Więcej informacji.
 
Z wielką przyjemnością informujemy, że międzynarodowe jury złożone z ekspertów w dziedzinie projektów audiowizualnych i historii Żydów, wyróżniło 2 projekty uczniów z Lublina:
 
Miejsce I (ex aequo) przypadło Janowi Chorągiewiczowi ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie, za komiks “The Story of Anna Mass: My father‘s apprentice”. Fabuła została oparta o losy pochodzącej z Lublina pani Anny Mass, z domu Szwarc.
Więcej o historii Anny Mass w Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN":
 
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=126366&from=publication
 
http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=126359&from=publication
 
Miejsce III przypadło uczennicom z XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie: Kindze Kłos, Antoninie Sarzyńskiej, Weronice Niemczuk, Nataszy Szymbor, pod opieką nauczycieliki Iwony Kryczki. Dziewczyny przygotowały fotoksiążkę pt. "Sprawiedliwi – bohaterowie narodu żydowskiego”, której fabuła została oparta na historii rodziny Jaroszów z Piask, odznaczonej medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.
 
Więcej o historii Marianny Jarosz-Krasnodębskiej i jej rodziny w Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN":
 
http://teatrnn.pl/sprawiedliwi-lubelszczyzna/historia-rodziny-jaroszow-piaski/
 
https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/kolekcja-marianny-jarosz-krasnodebskiej/  
 
Zwyciezcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!