Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

The Mystery of Memory "Salvaged Stories" - 17th March 2012

On March 17th 2012 at 6 pm in The “Grodzka Gate - NN Theatre” Centre took place a Mystery of Memory "Salvaged Stories".
  

The Centre prepared several dozens of places, where Jews from Lublin, who survived the Holocaust, and their descendants told their stories to young citizens - high school students - of Lublin. Each one of these stories was registered to become, after a prior transcription and edition, a part of documentary book “The Mystery of Memory - Salvaged Stories". During this event the Centre's space was open to everyone willing to come there at that time. The Mystery “Salvaged Stories" had a character of a para-theatrical action close to a documentary theatre. There was also a symbolic act of transmission of Memory, about those dramatic events of the Extermination, to the young generation.


Collected stories became a starting  point for selected students of Lublin high schools, who study journalism, to create a documental reportage. Reportages will be published, and the author of the best one wins a prize, which is a trip to Israel.

During the Mystery "Salvaged Stories" twenty interviews took place. Thirty-six students of Lublin high schools talked to thirty people from the Lublin Jewish Organization in Israel, who came from diverse countries, such as: France, USA, Great Britain and Israel. 

 

 

 

 

 

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe