Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies

The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies

Od 2021 roku Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” uzyskał pełen dostęp do zbiorów historii mówionych z kolekcji The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies. Zapraszamy na warsztat, podczas którego Stephen Naron z Archiwum Fortunoff opowie o kolekcji, jej historii i zawartości. Pokaże, jak w praktyce przeszukiwać zbiory archiwum tak, by zachęcić do korzystania z tych w pełni zdygitalizowanych zbiorów.

Termin: 29.10 o godz. 11

Miejsce: Sala Czarna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Warsztat w języku angielskim

Liczba miejsc ograniczona, zapisy: [email protected]

Archiwum Wideo Fortunoff for Holocaust Testimonies nagrywa relacje świadków i ocalałych z Holokaustu od 1979 roku. Obecnie obejmuje ponad 4400 świadectw, przekładających się się z ponad 10 000 godzin nagrań zrealizowanych przez Yale i ponad 30 podmiotów z całego świata.

W ostatnim czasie archiwum zakończyło digitalizację kolekcji i stworzyło system, dzięki któremu uniwersytety i instytucje badawcze mogą zdalnie korzystać ze zbiorów. Choć digitalizacja pomogła w rozwiązaniu wielu problemów jak np. długoterminowe zabezpieczenia zbiorów czy ułatwienie dostępu do nich, jednocześnie stworzyła wiele wyzwań, zarówno technicznych, kuratorskich i etycznych.

Długość: około 1,5 godziny

 

Plan warsztatów:

I Wprowadzenie do kolekcji

a. Krótka historia archiwum

b. Projekty afiliacyjne, treść, języki, struktura historii mówionych

c. Metodologia archiwizacji

II Poszukiwanie i odkrywanie świadectw

a. Metadane i tezaurusy

b. Proste i zaawansowane wyszukiwanie

c. Zapytania, rejestracja i nawigacja

III Nowe inicjatywy

a. Studia podoktoranckie

b. Seria Critical Edition

c. Humanistyka cyfrowa

IV Pokaz fragmentów ze zbiorów

a. Dyskusja

 

Stephen Naron pracuje jako archiwista i bibliotekarz od 2003 roku, kiedy otrzymał tytuł magistra na University of Texas w Austin. Kontynuował studia w zakresie studiów żydowskich oraz historii na Freie Universitaet Berlin i Zentrum fuer Antisemitismusforschung, TU. Zaczął pracę w Archiwum Fortunoff 12 lat temu jako archiwista. Dziś jako dyrektor pracuje ze społecznością naukowej, dzieląc się wiedzą o kolekcji i tworząc systemy dostępu, a także uczestnicząc w konferencjach, sympozjach i seminariach na Yale i poza nim.

-------------------------

The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies. Workshop in English.

Since 2021 The Grodzka Gate - NN Theatre Center has become an access site to The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies. Please join Stephen Naron from the Fortunoff Archive for an introduction to the collection, its history and content, a hands-on demonstration of how to search and use the Archive, and a presentation of new initiatives to encourage use and research in this now fully digital collection.

The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies has been recording testimonies of survivors, witnesses, and bystanders of the Holocaust since 1979 when the project started as a grassroots effort in New Haven. It currently holds more than 4,400 testimonies, comprising more than 10,000 hours of videotape, recorded by Yale and more than 30 affiliates worldwide. Recently, the archive completed a number of important milestones including the digitization of its collection, the development of a digital access system, and the launch of an access site program that provides remote access to testimonies at universities and research institutes. While digitization has helped alleviate one concern, i.e. long-term preservation, and opened new means of access, it raises several new challenges, both technical, curatorial and ethical.

Number of participants is limited. Sign in by sending an email to: [email protected]

Length: circa 1.5 hrs

 

Course plan:

I Introduction to the collection

a. Brief history of the archive

b. Affiliate projects, content, languages, testimony structure

c. Archive methodology

II Search and discovery of testimonies

a. Metadata and thesauri

b. Simple and advanced search

c. Request, registration and navigation

III New initiatives

a. Postdoctoral program

b. Critical edition series

c. Digital Humanities

IV Screening of excerpts from the collection

a. Discussion

 

Stephen Naron has worked as an archivist/librarian since 2003, when he received his MSIS from the University of Texas, Austin. Stephen pursued a Magister in Jewish studies/history at the Freie Universitaet Berlin and the Zentrum fuer Antisemitismusforschung, TU. Stephen has worked with the Fortunoff Archive for more than 12 years, starting as an Archivist. Now, as director of the Fortunoff Archive, Stephen works within the wider research community to share access to our collection through the access site program, as well as writing and presenting on testimony for conferences, symposiums, and class sessions inside and outside Yale.

Kategorie