Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

THAT Camp Polska - drugie spotkanie w Lublinie!

W Lublinie o cyfrowej humanistyce.

W dniach 23 i 24 kwietnia 2013 roku odbyła się kolejna edycja THATCamp Polska. Miała ona miejsce w Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN”.

THATCamp Polska jest wyjątkowym wydarzeniem na scenie polskiej humanistyki.

To otwarte spotkania i warsztaty promujące cyfrową humanistykę i integrujące polskie środowisko badaczy kultury cyfrowej.

 


THATCamp (The Humanities And Technology Camp) to odbywające się na całym świecie otwarte i nieformalne spotkania osób zainteresowanych obecnością nowych technologii w naukach humanistycznych i społecznych oraz w działalności instytucji wiedzy i pamięci (uniwersytety, galerie, archiwa, biblioteki, muzea). Pierwszy THATCamp odbył się w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych i został zorganizowany przez Centrum Historii i Nowych Mediów (Center for History and New Media, CHNM) przy Uniwersytecie George’a Masona.

 

Pierwszy THATCamp Lublin odbył się w  październiku 2012 roku i został na tyle dobrze odebrany, że szybko zdecydowaliśmy się na zorganizowanie następnej edycji. Ta odsłona polskiego THATCampu organizowana jest przy okazji XXI Ogólnopolskiego Zjazd Historyków Studentów.Zależy nam na pokazaniu, że humanistyka nie boi się internetu i nowych technologii, że często są one same w sobie impulsem do zadawania nowych pytań o człowieka, kulturę, historię, wiedzę. THATCamp może być pierwszym krokiem w kierunku integracji środowiska cyfrowej humanistyki w Polsce.W ramach drugiego THATCampu w Lublinie odbyły się dwudniowe, darmowe warsztaty (prawo autorskie i wolne licencje, wizualizacje, zarządzanie bibliografią, tworzenie muzeów cyfrowych, promocja nauki. Warsztaty, poprowadzili m.in. Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska), Michał Pałasz, Szymon "Tar Lócesilion" Grabarczuk (Stowarzyszenie Wikimedia Polska).

 

Podczas THAT Campu odbyła się także sesja prezentacji, podczas której przedstawiono  najciekawsze polskie projekty cyfrowej humanistyki. 

 

Otwarta sesja prezentacji rozpoczęłą się w środę 24 kwietnia 2013 roku o godzinie 17:00 w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” . Było to podsumowanie dwudniowych wydarzeń w ramach lubelskiego THATCampu.

Podczas sesji prezentacji wystąpili m.in.:
Grzegorz D. Stunża (Uniwersytet Gdański): Dzieci sieci - interdyscyplinarne projekty badawcze z wykorzystaniem sieciowych narzędzi
Adam Dudczak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe): Od skanu do tekstu w max. 12 krokach i dwóch smakach
Maria Świerżewska (Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa): Otwarta Zachęta - otwartość w publicznej instytucji kultury
Wojciech Olchowski (Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie): Literacka Mapa Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie w technologii Mapy Google


Wszystkie wystąpienia dostępne pod adresem:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLJNzq0q5C9mu7Y78t2e43i_YrC-gV-FyF

Zdjęcia dostępne pod adresem:
http://thatcamp.pl/index.php?post=zdjcia-z-thatcampu-w-lublinie

 THATCamp Polska jest inicjatywą nieformalnej koalicji THATCamp PL: portalu Historia i Media, portalu Wiedza i Edukacja, Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” oraz Fundacji “5Medium”.

Wydarzeniu patronują Koalicja Otwartej Edukacji, Obywatele Nauki i ResPublica oraz blog Człowiek i Technologie.

THATCamp w Lublinie wspiera firma Citavi i projekt LokaLOVE.


 

Więcej informacji na stronie:

www.thatcamp.pl

 


KONTAKT:
Marcin Wilkowski: telefon: 503 973 785 | [email protected]