Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

TechKlub Lublin - spotkania o wykorzystaniu nowych technologii (13.1.2016)

Temat spotkania: Nowe technologie i fotografia
Termin: 13.01.2016 r., godzina: 18:00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

 

Program styczniowego spotkania: http://www.technologielokalnie.pl/techklub/lublin/

Prelegenci:

Kamil Stępień - zajmuje się funkcjonowaniem fotografii w przestrzeni WWW (wyszukiwanie / opis / interpretacja / metadane), czynny zawodowo fotograf. Interesuje się fotografią kreacyjną i reportażową. 
Aneta Winiarska - zajmuje się m.in współczesną fotografią lubelską oraz animacją i promocją środowisk kultury. Absolwentka Lubelskiej Szkoły Fotografii, studentka na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci. 
Urszula Hasiec - dyrektor ds. PR i Marketingu w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Sieć TechKlubów to inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „Nowe Technologie Lokalnie”. Ich koordynatorem jest Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 16 miastach w Polsce na początku każdego miesiąca odbywają się cykliczne spotkania, które poruszają kwestie wykorzystania nowych technologii w trzecim sektorze. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, nauki i administracji. Więcej o TechKlubach na: www.techklub.pl