Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teaching about the Holocaust at Memorial Sites. Seminar for Yad Vashem European Seminar Graduates (August 4-8, 2013)

      
                        

 
Yad Vashem - Brama Grodzka
 
 
Seminar on Teaching about the Holocaust at Memorial Sites

Seminar for Yad Vashem European Seminar Graduates
 
Lublin, Poland

August 4-8, 2013
 
 
 
 
Aims of the Seminar:

The twenty-first century raises new challenges for European educators, Holocaust remembrance and education.
 
Over time, there will be fewer opportunities to meet Holocaust witnesses who will be able to testify, and the gap from the actual event continues to grow.
 
As part of Holocaust education we strive to visit authentic memorial sites that challenge us with questions of representation, the absence of tangibility and authenticity, and overcoming the distance that grows with time.
 
 
As part of the effort to better equip European educators in the field of Holocaust education and remembrance, Yad Vashem was organizing a five-day study seminar in conjunction with Brama Grodzka in Poland for European educators who have previously studied at Yad Vashem. Focusing on the topic of Holocaust Education at Authentic and non-Authentic Memorial Sites, this seminar will took place in the District of Lublin, August 4-8, 2013. Thirty participants from across Europe were expected to take part in the seminar proceedings, which was conducted in English.
 
 
Seminar wasn't open for the public.
 
 
More information:
 

 

 

_________

 

Nauczanie o Holokauście w miejscach pamięci.

Europejskie Seminarium II Stopnia

 

4 - 8 sierpnia 2013 roku
Lublin, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

 

 
Cele seminarium:

XXI wiek stawia nowe wyzwania dla pamięci o Holokauście, edukatorów i edukacji. W ramach edukacji o Holokauście mamy coraz mniej okazji do spotkań ze świadkami, częściej staramy się odwiedzać miejsca pamięci, w których pobyt powoduje pytania o reprezentację, brak namacalności i autentyczności, pokonywanie odległości czasowej, która rośnie wraz z upływem czasu.

 

W ramach działań na rzecz lepszego przygotowania nauczycieli w zakresie nauczania o pamięci i  Holokauście Instytut Yad Vashem we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN" zorganizował pięciodniowe seminarium dla nauczycieli i edukatorów. Uczestnicy Seminarium zostali zakwalifikowani do udziału dzięki rekrutacji przeprowadzonej na podstawie nadesłanych ankiet. Wszyscy brali wcześniej udział w szkoleniach organizowanych przez Yad Vashem.

Tematem przewodnim seminarium było nauczanie o Holokauście w miejscach pamięci.

Seminarium odbyło się w Lublinie, w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN", w dniach 4-8 sierpnia 2013 roku. W Seminarium wzięłó udział trzydziestu uczestników z całej Europy. Językiem seminarium był język angielski.

 


Seminarium było zamknięte dla publiczności.

 
Więcej na stronie: www.seminar.NNtheatre.pl
Kontakt: [email protected]
 

 
 
 

 
THE SEMINAR IS SUPPORTED BY: / SEMINARIUM FINANSOWANE Z FUNDUSZY:

ICHEIC Humanitarian Fund
The Federal Republic of Germany
Urząd Miasta Lublin

 

 

    The Federal
    Republic of
    Germany