Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Tadeusz Mysłowski „Powroty” – wernisaż wystawy

Wystawa Tadeusza Mysłowskiego „Powroty”
Wystawa Tadeusza Mysłowskiego „Powroty” (Autor: Magiera, Alicja)

W domu Słów odbył się wernisaż wystawy Tadeusza Mysłowskiego Powroty.

Wernisaż: 21 marca 2017, godz. 18.00
Dom Słów, Lublin, ul. Żmigród 1/Królewska 17
Wystawa dostępna była od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–17.00
Wstęp wolny

Wystawa była formą autorefleksji artysty nad początkami własnej twórczości graficznej i przeinterpretowaniem jej w formie autorskich książek. Na ekspozycję składały się litografie i kamienioryty z okresu studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z lat 1963–1969 oraz serigrafie z wczesnego okresu po przyjeździe do Nowego Jorku z początku lat 70. Drugą część stanowiły książki, artystyczne dokumentacje projektów Tadeusza Mysłowskiego, będące rodzajem antologii własnej twórczości.

Artysta, którego życie nieustannie, prawie od 50 lat, poddaje się transmigracyjnej aktywności, pomiędzy wyjazdem i powrotami, oscyluje wokół tworzenia własnej tożsamości, tworzenia koegzystencji w Nowym Jorku i Lublinie. Każda podróż, świadomość odległości, przemierzanej przestrzeni, przynosi nowy kontekst miejsca, wydawałoby się doskonale już znanego oraz możliwość ponownej jego interpretacji. Artysta daje temu wyraz w stworzonych w latach 1999–2017, książkach autorskich. Dorobek twórczy układa na nowo, składa w podręczny bagaż.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tadeusz Mysłowski „Powroty” – wernisaż wystawy

Wystawa Tadeusza Mysłowskiego Powroty

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe