Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sztuka Pamięci - Zakłady Fotograficzne

Od 22 października do 8 listopada 2010 roku w Galerii NN miała miejsce wystawa "Sztuka Pamięci - Zaklady Fotograficzne".


Była to powarsztatowa wystawa prac, przygotowanych przez młodzież z lubelskich liceów w najstarszych zakładach fotograficznych Lublina.

Na ekspozycji znalazły się fotografie, negatywy oraz medialiony wykonane przez uczestników warsztatów.


Tak o funkcjonujących, najstarszych lubelskich zakładach fotograficznych pisał Marcin Sudziński (zobacz: Marcin Sudziński, Fot-o-dchodzenie, "kultura enter"):
Być może niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że w centrum Lublina funkcjonują trzy zakłady fotograficzne, które przez dziesięciolecia nie zmieniły swojego charakteru. Używa się tam globik – wielkoformatowych kamer na klisze 13x18 cm, warsztatów retuszerskich, na których odbywa się ręczny retusz negatywów, wypala fotografie na porcelanie, fotografuje bez użycia migawki (naświetlanie odbywa się przez odsłonięcie i zasłonięcie obiektywu deklem).
Zak
łady te prowadzą: Renata Sarnowska „Foto Renata” przy ul. Królewskiej, Agnieszka Błaszczuk zakład fotograficzny „Zorza” przy ul. Lubartowskiej i Beata Kulik „Foto Zorza” na Placu Zamkowym. Są one ostatnimi zakładami świadczacymi usługi przy użyciu tradycyjnych technik w pełnym wymiarze procesu czarno-białego (od wywołania negatywu do ręcznego retuszu zdjęć).
We wrze
śniu tego roku panie przekazały część swojej wiedzy lubelskim licealistom podczas projektu edukacyjnego zorganizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”.
Warto odwiedzi
ć taki zakład i zamówić pamiątkowy portret z dużej kliszy, jednocześnie mając na uwadze fakt, że gdy przestanie funkcjonować nikt już nie podejmie trudu tej pracy.
Historia lubelskiej fotografii rozgrywa si
ę na naszych oczach i póki co, jest na wyciągnięcie ręki.

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe