Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sztuka Pamięci - Zakłady Fotograficzne (warsztaty)

Od 21 sierpnia do 5 września 2010 roku w ramach projektu Sztuka Pamięci odbyły się warsztaty fotograficzne. Ich ideą było zapoznanie młodzieży z tajnikami pracy fotografa zakładowego.
W ramach warsztatów młodzież licealna miała okazję zapoznać się z historią i sposobem funkcjonowania trzech najstarszych działających zakładów fotograficznych w Lublinie.
Celem organizatorów było również zwrócenie uwagi na fenomen istnienia takich zakładów w dobie digitalizacji fotografii, zwłaszcza w branży usługowej.

Warsztaty obejmowały zajęcia praktyczne (2 razy w tygodniu) oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Warsztaty odbywały się w trzech zakładach fotograficznych Lublina:
  • Zakład fotograficzny pani Renaty Sarnowskiej na ul. Królewskiej
  • Foto "Zorza" na ul. Lubartowskiej
  • Zakład fotograficzny pani Agnieszki Błaszczuk na Placu Zamkowym

Po zakończeniu warsztatów w Galerii NN zorganizowano wystawę wykonanych prac.


Sztuka Pamięci - cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych obejmujących spotkania z artystami posługującymi się fotografią i filmem, odnoszącymi się w swojej twórczości do szeroko rozumianego zagadnienia pamięci. W ramach cyklu - od 2009 roku - odbywają się wystawy, projekcje filmów, działania plenerowe oraz konsultacje z artystami.