Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sztuka Pamięci: "O podniesieniu rzeczy zdegradowanej. Kostia Berezin - Mikołaj Mann (1938-1939)"

W dniu 18 maja 2009 roku w Galerii NN odbył się wernisaż wystawy "O podniesieniu rzeczy zdegradowanej. Kostia Berezin - Mikołaj Mann (1938-1939)".

Otwarciu ekspozycji towarzyszyło spotkanie z czołowymi polskimi fotografami, Jerzym Lewczyńskim i Bogdanem Konopką.
Wystawa była pierwszą zorganizowaną w Galerii powołanej przy Laboratorium Edukacji i Animacji Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz pierwszą w ramach projektu Sztuka Pamięci.

Na ekspozycji zaprezentowano odnalezione w Lublinie przedmioty osobiste Kostii Berezina (lubelskiego pisarza rosyjskiego pochodzenia, autora „Butów Mesjasza. Traktatu o podniesieniu rzeczy zdegradowanej”) oraz przedwojenne fotografie Mikołaja Manna, ukazujące znajomych i krewnych Kostii Berezina.

"O podniesieniu rzeczy zdegradowanej” jest próbą rekonstrukcji porwanych fabuł, urywających się narracji, jest próbą skompletowania, spojenia wybrakowanych zdarzeń, wyszczerbionych i rozczłonkowanych wątków, które chciałoby się spleść, złączyć w spójną opowieść. Opowieść o ludziach, o przyjaźniach, znajomościach, o twórczości, o codzienności, w której spotykają się ludzie i zdarzenia, plotąc sieć połączeń, jakie czas bezpowrotnie degraduje, rwie, rozplata w pustkę. Opowieść, której przeczucie dają nam te odnalezione, przetrwałe ułamki kalekich przedmiotów, spisanych, pożółkłych notek, jeszcze dających się czytać, fotografii jeszcze możliwych do oglądania... Przeczucie, które nie pozostawia obojętnym, zmusza do wysiłku odczytania tej jednej z milionów opowieści, które przestają istnieć. Jednej, być może najważniejszej.Koordynatorzy projektu wystawienniczego: Marcin Sudziński, Paweł LauferWernisażowi towarzyszyło spotkanie z Jerzym Lewczyńskim i Bogdanem Konopką zatytułowane "O fotografii i pamięci". Podczas spotkania każdy z artystów zaprezentował i omówił swoje prace.
 

Sztuka Pamięci - cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych obejmujących spotkania z artystami posługującymi się fotografią i filmem, odnoszącymi się w swojej twórczości do szeroko rozumianego zagadnienia pamięci. W ramach cyklu - od 2009 roku - odbywają się wystawy, projekcje filmów, działania plenerowe oraz konsultacje z artystami.

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe