Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szkoła z Mistrzem (9.11.2012)

Spotkanie z Jerzym Kłoczowskim

 

Drugie spotkanie z cyklu "Szkoła z Mistrzem" w ramach projektu "Szkoła z..."

W dniu 9 listopada 2012 roku o godzinie 17.00 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

 
spotkanie z prof. Jerzym Kłoczowskim
 
 
Spotkanie poprowadził o. Tomasz Dostatni (Fundacja "Ponad Granicami").
 
 
O Prof. Jerzym Kłoczowskim w Leksykonie. Lublin 
 
 
Spotkanie z prof. Jerzym Kłoczowskim to drugie spotkanie zrealizowane w ramach cyklu „Szkoła z Mistrzem”, będącym częścią nowego projektu edukacyjnego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” zatytułowanego „Szkoła z...”.
 
Formuła „Szkoły z ...” zakłada spotkania, rozmowy, działania praktyczne (warsztaty). Program będzie realizowany przez cały rok szkolny. W projekcie będą mogli brać udział zarówno pojedynczy uczniowie, jak i całe klasy. Dzięki projektowi biorący w nim udział uczniowie będą mogli rozwinąć swoje zainteresowania oraz rozpocząć współpracę z Ośrodkiem w ramach programu dla wolontariuszy „Szlifujemy diamenty”.
 
Szkoła z Mistrzem
Elementem programu „Szkoła z...” jest cykl spotkań „Szkoła z Mistrzem”. Chcemy stworzyć uczniom lubelskich szkół możliwość spotkań i rozmowy z wybitnymi postaciami polskiej kultury. Tematy spotkań będą związane zarówno z twórczością czy też działalnością zawodową zaproszonych osób, jak też dotyczyć ogólnej refleksji nad współczesnym światem. Miejscem spotkań te będzie Sala Czarna Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN, a spotkania będą miały charakter otwarty. Osobą prowadzącą spotkania będzie O. Tomasz Dostatni. Planujemy 8 spotkań w ciągu roku.
 
 

Szkoła z Mistrzem

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe