Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szkoła z Mistrzem (28.9.2012)

Spotkanie z Zygmuntem Baumanem
 

Pierwsze spotkanie z cyklu "Spotkanie z Mistrzem"

 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

zorganizował spotkanie

z Zygmuntem Baumanem

Odbyło się ono 28 września (piątek) 2012 roku

godz. 18:00 na Sali Czarnej

Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

ul. Grodzka 21

 

 

Tematem spotkania była pamięć indywidualna i zbiorowa wobec Holokaustu.

 

Spotkanie prowadził o. Tomasz Dostatni (Fundacja "Ponad Granicami").

 

Spotkanie z prof. Zygmuntem Baumanem było spotkaniem realizowanym w ramach cyklu „Szkoła z Mistrzem”, będącym częścią nowego projektu edukacyjnego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” zatytułowanego „Szkoła z...”.

 

Formuła „Szkoły z ...” zakłada spotkania, rozmowy, działania praktyczne (warsztaty). Program będzie realizowany przez cały rok szkolny. W projekcie będą mogli brać udział zarówno pojedynczy uczniowie, jak i całe klasy. Dzięki projektowi biorący w nim udział uczniowie będą mogli rozwinąć swoje zainteresowania oraz rozpocząć współpracę z Ośrodkiem w ramach programu dla wolontariuszy „Szlifujemy diamenty”.

 

Szkoła z Mistrzem
Elementem programu „Szkoła z...” jest cykl spotkań „Szkoła z Mistrzem”. Chcemy stworzyć uczniom lubelskich szkół możliwość spotkań i rozmowy z wybitnymi postaciami polskiej kultury. Tematy spotkań będą związane zarówno z twórczością czy też działalnością zawodową zaproszonych osób, jak też dotyczyć ogólnej refleksji nad współczesnym światem. Miejscem spotkań te będzie Sala Czarna Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN, a spotkania będą miały charakter otwarty. Osobą prowadzącą spotkania będzie O. Tomasz Dostatni. Planujemy 8 spotkań w ciągu roku.

 

Zapis spotkania z Zygmuntem Baumanem w ramach "Szkoły z Mistrzem"

Malarstwo uparcie milczące - rozmowa z Lidią Bauman po wernisażu wystawy w Galerii Teatru NN

"Im większy wybór, tym większy sukces" - rozmowa z prof. Zygmuntem Baumanem

 

Szkoła z Mistrzem

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe